Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2019

 

Bestyrelsen er igen trukket i arbejdstøjet efter en dejlig sommer. Vejrmæssigt ikke helt på højde med sidste år, men den er nok også svær at komme efter.

 

Vi har afholdt bestyrelses møde onsdag den 22. august.

 

 Vi havde besøg af Svendborg Svømmeklub med henblik på en drøftelse af muligheder omkring  fælles brug af Thurø bund. Svømmeklubben vil gerne være en del af en ”outdoorbane” og måske kunne sejlklubben også få glæde af en sådan bane. En Outdoorbane er en svømmebane til brug for svømmetræning i saltvand/havvand. Der er ikke nogle klart definerede regler for hvordan den skal se ud. Ingeborg Andersen bliver vores repræsentant i det videre arbejde med af afsøge muligheder. Samarbejde klubber imellem er rigtig godt i forhold til søgning af fondsmidler. Fonde ser ofte gerne at der samarbejdes mellem forskellige idrætsgrene for at optimere brugen af idrætsanlæg. I forhold til Landsstævnet 2021 (også kaldet L21), ser man gerne at der er mulighed for at kunne svømme i åbent vand.

 

I forhold til L21 ved vi endnu ikke om sejlklubben får en rolle. Vi er meget åbne over for landsstævnet og vil selvfølgelig gerne sætte vores dejlige klub i spil og ikke mindst være med til at promovere sejlsporten. Der kommer en afklaring i løbet af de næste måneder, om vi får mulighed for at bidrage og i givet fald med hvad.

 

I ungdomsafdelingen har det været afholdt møde med sejlere som er 15+. Denne gruppe er rigtig svær at fastholde i sporten, og vi ser her desværre et stort frafald. Vi vil arbejde hårdt på at kunne få skabt et attraktivt miljø til de unge, så de får lyst til fortsat at sejle selvom de er i gang med efterskoler og ungdomsuddannelse. Ungdomsafdelingen arbejder videre med de inputs de har fået fra de unge mennesker.

 

Der er fortsat meget stor søgning efter at komme i gang med at sejle i den anden ende af aldersskalaen og der er i øjeblikket venteliste til at komme i gang i krabbeklubben og til sejlads.

 

Bestyrelsen arbejder med at få sat en ordning i gang med rabatkort til flere af de lokale butikker. Det kommer til at fungere på den måde, at vores medlemmer får et medlemskort. Når man fremviser det i de butikker der er med i ordningen opnår man den rabat der er aftalt mellem forretningen og TSK. Vi regner med at være helt klar med ordningen omkring 1. oktober. I vil høre nærmere.

 

Pigesejlerne har i år også oplevet en stor tilgang af 10 – 15 nye piger. Det er fantastisk dejligt at der er kommet så mange nye piger til. Det giver en dejlig dynamik om onsdagen når pigerne sejler.

 

Klubkonferencen i Vingsted er i år den 15. + 16. november. Thurø sejlklub vil som sædvanlig være repræsenteret.

 

På bestyrelsesmødet mandag den 7. oktober deltager Henning Hansen fra Sporthouse. Henning vender tilbage til en opfølgning igen i forhold til vores klubudvikling.

 

Håber I får en dejlig sensommer med skønne sejldage på vandet.

 

Bestyrelsen