Thurø Sejlklub

Gode seniorer:

Så skal vi igen skal mødes på pladsen. Det er på onsdag klokken 9:30
Der er forskellige ting der skal fixes på huse og plads.
Ukrudtet er godt på vej og skrænten trænger til at blive klippet. Tagrender trænger til at blive renset.

Der er nok at tage fat på!

Der er nok flere der er blevet seniorer i vinterens løb.
I skal være meget velkomne. Der kan sagtens bruges flere hænder.

Jan sørger for kage til kaffen.

Vel mødt.

 

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du abonnerer på Thurø Sejlklubs mail-liste “Senior”
Er du ikke interesseret nyhedsbreve fra “Senior”, kan du tilpasse dine nyhedsbreve ved at trykke
på linket “Tilpas valget af nyhedsbreve”  nederst i denne mail.