Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen maj 2019

 

Først og fremmest tak for et meget flot fremmøde til vores standerhejsning. Det var en festdag med meget højt aktivitetsniveau. Der blev budt på solskin, grillede pølser øl og vand, kan vi ønske os mere.

Billeder fra standerhejsningen finder du under galleri på hjemmesiden.

 

Tidligere på foråret fik udvalg og bestyrelse tilsendt medlemsundersøgelsen pr. mail. Bestyrelsen håber, at udvalgene har forholdt sig til undersøgelsens resultater, og at medlemmerne henover over sommeren finder en ledig stund til at nærstudere resultaterne i den sammenfattende rapport. Det er bestyrelsens anbefaling, at medlemsundersøgelsen næste gang flyttes frem til primo oktober for at fungere mere som en egentlig tilfredshedsundersøgelse for sæsonen 2019, samtidig vil bestyrelsen opfordre flere udvalg til at definere egne spørgsmål.Dermed kan eventuelle nye ideer og kommende tiltag på baggrund af undersøgelsen nå at komme med i efterårets møder i udvalg og bestyrelse, herunder budgetmødet. Det giver også mulighed for at drøfte den fulde analyse på generalforsamlingen i januar. Generelt finder bestyrelsen deltagelsen i medlemsundersøgelsen og resultaterne meget tilfredsstillende. Der er en klar overvægt at positive vurderinger, selv om undersøgelsen også viser, at medlemmerne er meget forskellige. Der er også spørgsmål, hvor svarene giver udvalg og bestyrelse anledning til at overveje forbedringer. Alt i alt dokumenterer undersøgelsen, at der er gang i mange aktiviteter i Thurø Sejlklub – og at Thurø Sejlklub i den grad er livskvalitet gennem fællesskab. Medlemsundersøgelsen ligger nu på vores hjemmesiden under fanen bestyrelsen.

 

Alle er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer med eventuelle kommentarer til medlemsundersøgelsen.

 

I forhold til grundene på Gambøtvej som lige pludselig blev udbudt til salg, må vi konstatere, at der ikke længere var muligheder for grundkøb da bestyrelsen behandlede sagen. Grundene som ifølge lokalplanen kunne bruges til parkering var solgt næsten før de blev udbudt. Bestyrelsen er kede af forløbet, hvor salgsprocessen er foregået hurtigere end den forventede proces. Bestyrelsen vil nu bruge de kommende måneder på at sondere alternativer for at opnå bedre og flere parkeringsmuligheder end vi har i dag. Bestyrelsen håber fortsat på at lykkes med at forbedre rammerne for aktiviteterne i Thurø sejlklub, herunder også parkering.

 

Med ønsket om en fremragende sejlsæson for alle store som små i TSK.

 

Bestyrelsen