Thurø Sejlklub

Så kom foråret. Vi skal måske lige have temperaturen lidt op, men bådene er nu sat i vandet og der er igen plads ved sejlklubben til at vores aktiviteter i afdelingerne kan komme i gang. Vi er sikre på, at der er mange der glæder sig.

 

Vi har afholdt bestyrelsesmøde i den forgangne uge. Som sædvanligt vil vi gerne dele nogle punkter der fra med jer alle.

 

Medlemsundersøgelsen som blev gennemført omkring nytår er sendt rundt til alle udvalg. Vi håber udvalgene vil bruge undersøgelsen til at arbejde videre med de ting, som er relevante for dem, i forhold til de svar som er givet i undersøgelsen. Medlemsundersøgelsen lægges i nær fremtid ud, således at den bliver tilgængelig for alle medlemmer.

 

“Fremtidens sejlklub” blev afholdt i Egely den 26. februar. Det var en forrygende aften hvor der kom rigtig mange gode ideer på bordet. Der var et hav af herlige initiativer. Vi arbejder i bestyrelsen videre med initiativerne og inden længe bliver der lagt materiale ud som sammenfatter alle de ting som blev vendt på aftenen. Det var en fantastisk synergi mellem unge som ældre, det var en fornøjelse.

 

Standerhejsningen bliver som tidligere annonceret lørdag den 27. april. Indbydelse findes på hjemmesiden og på Facebook. Der vil være mange aktiviteter på havnen og vi glæder os til at se dig.

 

Der er taget initiativ til afvikling af klassebådsstævne lørdag den 22. juni. Det bliver i samarbejde med Ylva klubben. Dejligt med endnu et stævne. Du finder indbydelsen på hjemmesiden og på Facebook.

 

Sidste weekend var ungdomsafdelingen ude at sælge medlemskort for Thurø Sportens Venner. Det indbragte lige lidt over kr 9.000. Rigtig dejligt med penge ind til brug for anskaffelse af nye ting til afdelingen. Der er potentiale for mere, de regner med at sælge en portion mere, som forhåbentlig indbringer et beløb i samme størrelsesorden. Derfor tag godt imod, hvis I får besøg af nogle fra ungdom som sælger medlemskort for Thurø Sportens Venner.

 

Vi vil rigtig gerne bringe mere liv fra medlemmerne til vores Facebook side “Thurø Sejlklub”, som er sejlklubbens ansigt udad til på dette medie. Der kommer derfor en mail rundt til udvalgene inden længe, om de vil finde et par redaktører i afdelingen, som også kan lægge relevant stof, billeder og historier op på siden. Lørdag den 30. marts havde J70 i samarbejde med Skolerne i Oure besøg af Jesper Radic som er tidligere Americas Cup sejler. Der var ialt 10 ligamandskaber med til trænigen, herunder selvfølgelig Thurøs eget Liga hold. Der var også 2 tyske mandskaber med. Det var en meget vellykket dag med høj intensitet.

 

Dansk sejlunion har lavet en aftale med tøjmærket Zhik, hvor vi som klub kunne koble os på også. Vi har dog fravalgt at være en del af ordningen.

 

Svendborg kommune og Team Danmark har indgået en ny 4-årig samarbejdsaftale. Thurø Sejlklub er en af de prioriterede klubber i samarbejdet. Aftalen sikrer, at de sejlere som vil mere, kan få ekstra fysiske træning og mulighed for et gå i sports klassen. Den er også med til at sikre, at vi fortsat har fokus på at skabe bæredygtige udviklings miljøer, hvor den enkelte elev/sejler, samtidig med at de udvikles som sejlere, også vokser som et helt menneske i balancen mellem sport, familie, venner og uddannelse.  

 

Bestyrelsen