Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2019

 

Onsdag den 20. februar har bestyrelsen haft møde. Det foregik i dejligt nymalede lokaler i Egely. Virkelig flot arbejde der er lavet, det har pyntet at få frisket vores klubhus op. Tak til alle som har givet en hånd med arbejdet.

 

Siden sidst har vi afholdt vores årlige generalforsamling med stort fremmøde og gode dialoger.

 

Denne weekend er der Boat Show i Fredericia. Sejl og Studér er igen med i opløbet om en pris nemlig Palby prisen, som overrækkes lørdag eftermiddag kl. 17.00. Hvis du alligevel er til udstilling, så bliv endelig og få overrækkelsen med. Måske kommer Thurø sejlklub igen på landkortet.

 

Ungdomsafdelingen har konstitueret sig med en 3-delt ledelse i form at Christian Vesterager, Hanne Bonde og Jannie Schjødt Kold.  Det er et stærkt felt og vi glæder os til at følge den videre udvikling. Spændende med den 3 delte ledelsesform.

 

Den 23. marts afholder Dansk sejlunion generalforsamling. TSK vil være repræsenteret med flere deltagere her i blandt Ib Oldrup. Generalforsamlingen er i år i Middelfart.

 

Kommunikationsudvalget har udfærdiget en opdateret kommunikationspolitik og strategi. Denne vil være at finde på hjemmesiden i løbet af de kommende dage under fanen kommunikation. Materialet er også sendt til alle udvalg. Kommunikationsudvalget (Ingeborg Andersen, Carl Nielsen, Jan Knudsen og Mette Christoffersen) vil gerne opfordre til at du går ind og læser materialet.

 

Klubben nedsætter nu er et sponsorkoordineringsudvalg. Udvalget skal bestå af 3 – 4 personer. Indtil videre er der navne på Mette Christoffersen og Bjerne Sørensen. Vi håber der kommer en repræsentant fra Ungdom også + meget gerne en mere. Udvalget skal arbejde med koordinering af fondsansøgninger og sponsorater, således vi får afdækket afdelingernes behov og får fordelt hvem der søger hvad. Det er ikke meningen at udvalget skal lave fondsansøgninger, det gør de enkelte afdelinger selv. Kunne du tænke dig at være med i udvalget, så kontakt Mette på sekretaer@thuroesejlklub.dk.

 

Husk Standerhejsningen lørdag den 27. april kl. 16.00. Alle er velkomne. Der er mange aktiviteter på havnen den dag.

 

Næste fællesspisning er den 14. marts, husk tilmelding via hjemmesiden.

 

Kommende uge er der Fremtidens Sejlklub med over 30 tilmeldte. Vi glæder os til at se jer alle.

 

Næste bestyrelsesmøde er først i starten af april måned – nemlig den 9. april. Husk udvalgene har er altid velkomne til at møde op, hvis de har ting de ønsket taget op i bestyrelsen.

 

Snart 1. marts og dermed forår – ikke længe til sejlsæsonen starter.