Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2018

Jeg vil starte med at glæde mig over, at vi i år har fået den nye mastekran. Selv om nogen var lidt skeptiske over for den nye kran, tror jeg at vi alle nu er godt tilfredse. Den arbejder stille og roligt, både når der skal tages master af og på, og når den bruges til at løfte både med. Mange har glæde af, at der lige kan løftes for at skrubbe bund på båden eller skrabe ruer af skruen. Også handicapudvalgt har brugt den til at få de fire både på land med. J-70 udvalget har stor glæde af, at det er blevet meget nemmere at håndtere bådene, når de skal på tur til stævner, eller de bare skal op for at blive serviceret. De to Rip både er nu meget nemmere at håndtere, så alt i alt en god løsning. Foreløbig er det gratis for klubbens medlemmer at bruge kranen, alle må køre med den. Men det er på eget ansvar, også at der ikke løftes mere end de 2.500 kg, som der er begrænsningen. Det er også vigtigt, at man bruger de rigtige løftestropper til den givne opgave.  

Vi har i år, endelig igen haft en stigning i besøg af gæstesejlere. I 2015 var der 950, i 2016 904, i 2017 826, men i år kom vi op på 1056 gæstesejlere, som jo er en kraftig stigning. Det er jo glædeligt, at der igen er fremgang i sejlsporten på tur plan. Og godt at broliggerne har været flinke til at vise de grønne skilte, når de er sejlet ud i længere tid.

Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse af det dertil indkaldte mandskab. Brodæk ved mastekran er blevet renoveret med nye vanger under, de gamle var på det nærmeste forsvundet. Der er også blevet monteret et nyt afvisertømmer ude for enden af vestbroen, den gamle var ret medtaget af råd. I optimisthavnen er der i det tidlige forår blevet monteret en ny badelejder, som vinterbaderne vist er meget glade for. Vi andre, som bader om sommeren, er nu også tilfredse med den. Også på handicappontonen er der blevet repareret på fenderlisten. Heldigvis er det altid nemt at finde folk til at hjælpe med disse reparationer.   

Søsætning i foråret forløb fint. Optagning i efteråret blev lidt udfordret, da der gerne skal være plads til at der kan tages feks. J-70 både op og i med mastekranen, og ungdommen gerne vil have den samme plads til deres vintersejlads. Det har resulteret i, at vi har 3 både mindre på pladsen i år, end vi plejer, men heldigvis har vi ikke sagt nej til nogen, der plejer at komme på land, da der også er nogen, der her frameldt sig vinterpladslisten. Og ungdommen har den plads, de gerne vil have.    

Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 22. juni.  Jeg var der ikke selv, men tror det blev en god og hyggelig aften.   

   Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

Kim Isager