Thurø Sejlklub

Efter den mest fantastiske sommer i mands minde, har bestyrelsen igen taget arbejdshandsker på og har afholdt bestyrelses møde tirsdag den 21. august. Egely og en skøn sommeraften var rammerne for mødet. Man kunne godt ønske sig at sommeren bare fortsatte i det uendelige.

 

Bestyrelsen arbejder på løsningsmuligheder i forhold til de parkeringsudfordringer vi får den dag pladserne langs Gambøtvej forsvinder. Det er et spændende og omfattende projekt. Vi har derfor indkaldt alle underudvalg til møde tirsdag den 4. september kl. 19.00 i Egely. Alle udvalg bedes møde med 3 personer. 

 

Formålet med mødet er, at vi meget gerne vil drøfte mulighederne for køb af jord til parkering til glæde og gavn for sejlklubbens medlemmer i mange år fremover. Udvalgene vil selvfølgelig få en status på sagen i forhold til kommune mv. Derudover har vi brug for Udvalgenes hjælp, til at få alle de gode ideer på bordet i forhold til, hvordan det kan lade sig gøre rent økonomisk. Bestyrelsen ser meget frem til en konstruktiv aften med masser af brainstorming. Status er at kommunen absolut ingen penge har til at kunne støtte vores projekt med. Kommunen er så langt med behandlingen, at det nu er vedtaget at det bliver område 1 i lokalplanen der kan bruges til parkering. Det er området tættest på klubben.

 

Medlemmer fra bestyrelsen var afsted sammen med kommunen til “Blåt topmøde” i Århus i forbindelse med at Århus var vært for VM i alle de olympiske jolleklasser. Det var en fantastisk dag, og Lars Erik Hornemann var helt fremme i skoene, da Anne Marie Rindom fik sikret sig sin bronzemedalje i Laser Radial.

 

Ungdomsafdelingen afholder sit årlige stævne i weekenden den 1. + 2. september. Der bliver mange gæster på havnen den weekend. Vi har bestilt godt vejr og håber på liv og glade dage. Mette Christoffersen er stævneleder og kan kontaktes hvis nogen har spørgsmål.

 

Vi afholder strategimøde i Egely den 24. oktober med spisning. Mødet blev forsøgt afholdt før sommerferien, men grundet meget lille fremmøde blev det udskudt til efter sejlsæsonen.

 

Der kommer ny medlemsundersøgelse igen lige omkring nytår. Undersøgelsen vil denne gang blive mere målrettet den del af klubben som de enkelte medlem benytter sig af. Vi håber I vil tage godt imod og alle sætte jer til tasterne og svare.

 

Ø-havet rundt løber af stablen kommende weekend. Det plejer at være en rigtig festlig begivenhed. Kig forbi klubben. Fredag aften er der spisning, fadøl, musik og hygge. Alle er velkomne.

 

I forhold til datoer for årsmøderne vil det være fint hvis udvalgene år dem meldt ind til bladet, som har deadline næste gang den 12. september.

 

God vind til jer alle til sensommerens sejladser og oplevelser.

 

Print Friendly, PDF & Email