Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev maj måned 2018

I sidste uge har vi afholdt bestyrelsesmøde på en skøn sommeraften i Egely for åbne døre med blå himmel og sol. Der var ikke meget at klage over. Vi vil gerne dele de væsentlige ting med jer i dette nyhedsbrev.

Som lovet på generalforsamlingen og som varskoet i nyhedsbrevet for marts måned 2018 afholder vi torsdag den 31. maj en aften i Egely for alle klubbens medlemmer. Programmet for aftenen er fremlæggelse af klubbens strategier. Strategierne udsendes i løbet af de kommende dage.

Klubben fik tidligere på året klubudviklingsprisen.  De indstillede var J70 projektet og ”Sejl og Studér”. Med prisen fulgte en dejlig check på kr. 20.000. Hvert af de 2 udvalg får nu kr. 5.000 som de må bruge som de vil. Ud over dette laves et arrangement i samarbejde med Sejl og Studer og J70, hvor alle klubbens medlemmer inviteres ud at sejle J70 afsluttende med hyggelig sammenkomst på havnen selvfølgelig med pølser og Moleøl. Nærmere info følger.

I forhold til vores Parkeringssag er lokalplans forslaget i øjeblikket i høring. Vi arbejder på at udfærdige et høringssvar inden fristen for høringssvar udløber. Alle kan i princippet lave et høringssvar.

I forhold til drift og økonomi går det rigtig fint og ser meget fornuftigt ud. Måske pålægges klubben grundskyld, hvis det sker vil det i givet fald koste os kr. 4.000 årligt. Her har vi også indgivet et høringssvar til kommunen.

Mastekranen er nu færdig installeret og taget i brug. Den gamle kran er fjernet og området ser igen nydeligt ud. Vi håber vi får glæde og gavn af kranen mange år frem.

Der laves nyt anlæg i havnehuset i forhold til varmt vand. Hele projektet forventes færdigt efteråret 2018. Det laves i nogle etaper. Solcelleanlæg vil komme på plads som det sidste, så vi kan være så  ”grønne” som muligt. Husudvalget tager sig af opgaven og nedtager også det gamle anlæg. Det skulle afhjælpe vores udfordringer med at der ikke er nok varmt vand i systemet.

Svendborg Eliteråd hvor Jesper Henriksen også sidder har været på besøg i det nye sejlsportscenter i Århus for at hente inspiration. Måske kunne vi skubbe på til at vi får sejlads på programmet til landsstævnet i 2021.

Fristen for indstillinger til Svendborg kommunes idrætspriser er ved at løbe ud. Vi indstiller vores formand Ib Oldrup til lederprisen og klubben til årets idrætsforening. Så kan vi kun håbe. Priserne deles ud ved et arrangement i Rottefælden den 12. juni.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 7. juni. Husk at udvalgene altid kan møde op på bestyrelsesmøderne hvis man har noget på hjerte.

I håb om at vejret fortsætter ønskes i fortsat en dejlig sommer