Thurø Sejlklub

Se billederne fra standerhejsningen den 21. april 2018

 

 

Formandens tale til standerhejsningen lørdag den 21. april 2018

 

Velkommen til alle jer medlemmer også en særlig velkommen til vor borgmester Bo Hansen, sponsorer, venner af huset , samt de fra Byrådet der har fundet  tid i dag

til at deltage.

Dagen i dag er den mest ventede dag for os alle, hvor vi igen ser frem til at mødes i fællesskab med den fascination at sejle omkring Thurø og Sydfyn, når vi har tid og det er muligt med vejrliget.

Klubben har ikke ligget i dvale i det forgangne halvår, vinteraktiviteterne er slut og nu foregår det omkring havneområdet, de fleste både ligger ved vort broanlæg klar til afgang.

Som tilgang til sæsonen 2018 var det flot at vi fik Dansk Sejlunions Klubinitiativpris for det store aktivitetsniveau og den udvikling der sker i klubben.

Beløbet på kr. 20.000,- skal gå til et projekt til gavn for så mange medlemmer som muligt.

Vi fik også en pokal i den store størrelse, der er indkøbt og indlagt lidt til den søde tand bl.a. sponsoreret af Fynske Bank.

Alle udvalg er klar til sæsonens aktiviteter gennem sommerens løb, mulighederne er stadig de samme for at dyrke vor interesse omkring det at sejle, men lad mig alligevel fremhæve, at vi kan mærke det store aktivitetsniveau som skabes i alle udvalg.

Vi får flere henvendelser for at høre nærmere omkring det, at blive medlem af klubben.

Hvad gør de i Thurø Sejlklub, her er det som er aktuelt:

Sejlerskolen er stadig en afdeling der trækker nye og vel nok flere modne mennesker

Der vil udforske sejlerlivet, afdelingens tilgang er spændt til bristepunktet, de som nu vil melde sig ind må acceptere at komme på venteliste.

Vor sidste gren med klubtiltag på klubbens stamtræ er Sejl og Studer.

Som jeg også nævnte i 2017, er det glædelig med det mere liv på havnen som dette udvalg skaber. Afdelingen slider godt på vandet, fortsæt bare der er nok af det.

På de årlige generalforsamlinger er der som regel nyinvesteringer til debat og beslutning, for budgettet 2018 blev der bl.a. godkendt

En stor udgift for klubben med indkøb og opførelse af ny mastekran til at dække det nuværende og fremtidige behov for isætning/optagning af master, det samme gælder de joller og kapsejladsbåde som trailers.

Kranen skulle have været på plads til i dag, men forsinkelse betyder at arbejdet starter fra mandag.

En anden investering er etablering af nyt vand og varmesystem, så det bliver muligt at tage bad efter sejladserne.

Her håber vi på at få del i de midler der afsættes af Svendborg Kommune til uddeling fra Renoveringspuljen til klubhuse.

Omkring 1. maj får klubben besked om der er midler, således at renoveringsarbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter. Det bliver der givet information om, så du måske vil undgå et koldt bad.

Det er der andre der er glade for, først på året er der opsat en badestige, i det sydvestlige hjørne i optimisthavnen, og kan benyttes af alle.

Jeg vil dog gøre opmærksom på at det opsatte kamera lige fanger billedet af badenymferne, noget tyder på at det ikke er en herrestige, det mandlige køn har ikke brug for afsvaling.

Det sidste indkøb til sæsons start er køb af endnu en J-70 båd, og med denne investering er vi på højde med Danmarks allerbedste klubber, ved at have 4 både til rådighed. Bådene skal nok blive brugt i alle udvalg.

Der skal her lydes en ekstraordinær tak til de udvalgsmedlemmer i J-70 gruppen som er særdeles meget aktiv. Målsætningen var oprindelig 4 både, overliggeren lå meget højt og er nu indfriet.

Klubbens velbefindende er at der kan skaffes parkeringsmuligheder bl.a. fordi der er behov for transport af joller. Klubbens arbejder på muligheder for fremskaffelse af parkeringspladser for området, som TSK er en del af.

Husk at komme til Borgermødet den 30. april kl. 17,00 og tag del i debatten om der skal ske udvikling eller afvikling for området. Thurø Sejlklub er en del af de aktiviteter og besøg der sker på Havnefronten, fra fritidsfiskere, naturturister med madpakker,

sportsløbere , og ikke mindst sejlerfolket, hvad enten sejladsen er for årer, motor eller sejl.

Til sidst på forhånd tak til alle jer medlemmer der har ekstra tid der gør en stort indsats for udvikling af klubben.

Tak også til vor sponsorer som yder et bidrag til at skabe klubbens udvikling og fremgang. Det vil I høre nærmere om lidt senere.

Og endelig en tak til Husudvalget som har stået for dagens arrangement.