Thurø Sejlklub

Kære medlemmer og venner af Thurø Sejlklub

Status på parkeringssagen: Vi risikerer meget dårligere parkeringsforhold end i dag!

Svendborg Byråd har d. 27. marts 2018 besluttet, at kommunens forslag til lokalplan 632 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. april til den 6. juni 2018.

Kort fortalt indeholder lokalplanen, at der kan etableres boliger med mulighed at planlægge for parkering. Politikerne er dog ikke indstillet på at finansiere en kommunal parkeringsplads. Besluttes den nye lokalplan efter høringsperioden er en konsekvens, at vi kan miste de nuværende parkeringspladser på bakken, uden at få stillet andre parkeringsmuligheder i udsigt. Vi risikerer meget dårligere parkeringsforhold end i dag.

I bestyrelsen er vi opmærksomme på de mange hensyn der er i sagen. Vi vil rigtig gerne være med til at finde en løsning, der mindsker de nuværende uhensigtsmæssige parkeringsforhold. Det er ikke kun en gene for sejlklubbens medlemmer og andre besøgende i Gambøt, men også en gene for de lokale beboere. Det er også et alvorligt spørgsmål om trafiksikkerhed, og et principielt spørgsmål om adgang til et offentlig rekreativt område. 

Bestyrelsen har derfor dialog med embedsværket, politikere og andre interessenter. I nærmeste fremtid holder repræsentanter fra bestyrelsen et møde med ejeren af nuværende arealer, som lokalplanen vedrører, for sondere mulighederne.

I forbindelse med høringen afholdes et borgermøde i rådhusets kantine Ramsherred 5, 3. sal mandag d. 30. april 2018 kl. 17.00 til 18.30. På mødet vil forvaltningen præsentere lokalplanen, og der vil være tid til dialog.

I bestyrelsen håber vi at se mange interesserede til borgermødet, hvor der er god mulighed for at få belyst udfordringer og muligheder for parkering fremover.

I bestyrelsen vil vi også gerne opfordre til at så mange som muligt skriver under på vores underskriftsindsamling, som vi fortsætter høringsperioden ud. Jo flere underskrifter, jo mere vægt får vores høringssvar. Del meget gerne linket med venner og bekendte. Du skriver under på url: https://www.skrivunder.net/etablering_af_offentlig_parkeringplads_ved_gambot

På forhånd tak for opbakningen

Bestyrelsen

 

Print Friendly, PDF & Email