Thurø Sejlklub

Kære medlemmer og venner af Thurø Sejlklub.

 

Vi har brug for jeres underskrift til at blive hørt af Svendborg Byråd!

Det har i flere år været et problem med manglende parkering for alle, der bruger de rekreative områder ved Gambøt.
Det kan vi særligt mærke i Thurø Sejlklub, fordi vi er en af Svendborgs kommunes store og meget aktive idrætsforeninger.
Især kan det mærkes ved arrangementer, men også i hverdagen for alle typer af gæster i området er de ringe parkeringsforhold en udfordring.

Det fører til uhensigtsmæssig parkering, som er til gene for de lokale beboere og forringer trafiksikkerheden, ikke mindst for børn og unge, ligesom der også sker ulovlige parkeringer.

I Thurø Sejlklubs bestyrelse har vi den klare opfattelse, at politikerne må finde en løsning, der sikrer at området får fornuftige parkeringsforhold for alle.

Thurø Sejlklub ønsker blot, på samme måde som kommunens andre fritids- og kulturtilbud, at have ordentlige parkeringsforhold i nærheden af vores aktiviteter. En fortsat udvikling af aktiviteterne i og omkring Gambøt behøver mere praktiske og flere parkeringspladser.
Det gavner også for de idrætsskoler, skolebørn, beboere – ikke kun fra Thurø, men fra hele kommunen – og andre besøgende, der benytter området til sport og rekreation.

Desværre er Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling til byrådet i den kommende lokalplan for området, at bedre parkeringsforhold er et privat anliggende mellem Thurø Sejlklub og bygherren.
MEN: Der er mulighed for at anlægge offentlig parkering indenfor den nye lokalplans rammer.
Det er derfor politisk ansvarsfralæggelse, når politikerne ikke vil bidrage til en løsning, der kan gavne alle borgere og besøgende.

Alternativet er en dyr løsning, hvis sejlklubben skal købe et areal til P-plads. Og det er ikke nødvendigvis en løsning, der giver bedre parkeringsforhold for alle andre brugere og gæster i området.

Fra byrådets behandling (vi melder ud, når vi kender tidspunktet) er der 8 ugers høringsperiode, men hvis ikke det bliver tydeligt for politikerne allerede nu, hvor mange der ønsker bedre parkeringsforhold, vil en høring ikke ændre på sagen.

Bestyrelsen arbejder naturligvis fortsat intensivt på sagen, men vi kan ikke løfte opgaven alene.
Vi har brug for, at alle stemmer i med deres syn på sagen overfor offentligheden og politikerne.

 

Du kan derfor hjælpe ved:

1. Skriv under på underskriftsindsamlingen for bedre parkeringsforhold:

https://www.skrivunder.net/etablering_af_offentlig_parkeringplads_ved_gambot

Del også meget gerne linket til interesserede, der ikke er medlem af Thurø Sejlklub.

 

2. Skriv læserbreve til aviser og indlæg på sociale medier om de gener, som du oplever pga. de mangelfulde parkeringsforhold.

 

3. Hvis du kender en politiker, så tag en god snak med vedkommende om vigtigheden for alle brugere og gæster, at der kommer en offentlig parkeringsplads.

Har du spørgsmål til parkeringssagen kan du kontakte formand for Thurø Sejlklub Ib Oldrup på telefon: 42766412 eller mail: formanden@thuroesejlklub.dk

 

På forhånd rigtig stor tak for dit engagement i bedre parkeringsforhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Thurø Sejlklub

Print Friendly, PDF & Email