Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts 2018

Bestyrelsen har været samlet til møde den 6. marts i Egely. Her kommer væsentlige nyheder fra mødet.

Som noget nyt vil vi fremadrettet til slut i nyhedsbrevet, liste de beslutninger op, som er taget på mødet. Beslutningsreferater til vores medlemmer er en del af vores kommunikationsstrategi og føres dermed også ud i den virkelige verden.

Ingeborg Andersen og Carl Nielsen er i gang med at tage vellignende fotos af alle udvalgsmedlemmer, så vi alle kommer fint i glas og ramme både på hjemmesiden og havnehuset.

Medlemsundersøgelsen ligger nu klar på vores hjemmeside og du har mulighed for at gå ind og se nærmere på den via www.thuroesejlklub.dk.

Bestyrelsen har nu fastlagt dato for fremlæggelse af Vision og strategi for alle medlemmer, det bliver torsdag den 31. maj kl. 19.00 i Egely. Invitation kommer senere.

Torsdag den 15. marts afholder Thurø sejlklub møde for trænere/instruktører og øvrige udvalgsmedlemmer omkring Livskvalitet hvor Adam Blicher, sportspsykolog for sport og uddannelse i Svendborg kommune står for aftenen. Mødet foregår i Egely.

Den nye mastekran er nu bestilt. Vi håber den kan være klar til standerhejsningen. Der er dog lige nogle tilladelser der skal falde i hak fra kommunen omkring nedtagning af den gamle kran, samt opsætning af den nye. Vi er dog fortrøstningsfulde.

Thurø Sejlklub deltager også i år i Sportsfestivalen. Den løber af stablen den 9. juni 2018. Det er Christoffer Westerberg som er vores repræsentant i forhold til arrangementet. Arrangementet finder sted på Frederiksøen. Med vores deltagelse er vi med til at sætte sejlsport på landkortet ved festivalen. Kom forbi Frederiksøen på dagen og besøg vores repræsentanter.

Vi har igen i år modtaget et pænt tilskud fra SEF Energi. Det kommer sig af, at en del af vores medlemmer har skrevet under på at de vil være med til at støtteThurø Sejlklub via Support energi. Klubben har fået en check på kr. 5.946. Det er penge som kommer helt af sig selv, når man har sagt ja til at støtte. Vi vil igen i år slå endnu et slag for, at endnu flere af vores medlemmer kommer på ordningen. Det er muligt at støtte vis man får sin energi leveret via Sydfyns Elforsyning (SEF.)

Der er indgået træningsfællesskab med Skolerne i Oure omkring J70. Det skulle gerne være med til at løfte det sportslige til et endnu højere plan til glæde og gavn for både Skolerne i Oure og Thurø Sejlklub.

Næste weekend den 17. marts afholder Danske sejlunion sin generalforsamling i Nyborg. Fra klubben deltager Ib Oldrup, Thomas Buch Nielsen, Jesper Henriksen, ca. 3 personer fra Sejl og Studér og en repræsentant fra J70. Vi er jo indstillet til klubudviklingsprisen og krydser hvad krydses kan for at vi også løber med prisen i år. Håber du har husket at stemme!

Beslutninger fra mødet:

Det er besluttet at opsætte en stige i jollehavnen. Stigen opsættes til glæde og gavn for badende både sommer og vinter. Den opsættes også af sikkerhedsmæssige grunde, da der i dag ikke er en stige i jollehavnen til at komme op ved, hvis nogen falder i vandet. Stigen opsættes på den lille bro der går langs med stativet til master.

På billedet Egely i vinterklæder – ikke helt til at forstå at bådene om ca. 1 måned glider i vandet.

Print Friendly, PDF & Email