Thurø Sejlklub

Vi har afholdt bestyrelsesmøde mandag den 22. januar.

Medlemsundersøgelsen er nu gennemført. Der var sendt mails ud til ca. 300 medlemmer.Vi mangler desværre mailadresser på rigtig mange af vore medlemmer. Desuden har undersøgelsen været publiceret på Facebook og hjemmeside. Vi har fået ca. 120 svar retur. Det er fint. Selvfølgelig ville vi gerne ønske at endnu flere havde svaret, men i forhold til, hvad man må forvente af en sådan undersøgelse er antallet af svar tilfredsstillende. Vi skal nu i gang med at arbejde med de svar vi har fået. Det glæder vi os til. Det overordnede billede viser, at vi er en klub med mange tilfredse medlemmer. Medlemsundersøgelser vil løbende blive taget op, det er vigtigt for klubbens arbejde, at vi ved hvad vores medlemmer ønsker.

Der løber flere kurser af stablen hen over vinteren arrangeret i klubregi. Det kommer til at handle om motorlære, tovværk, kapsejladsregler og metrologi. Der har været flot søgning til kurserne også fra andre klubber. Stor ros for initiativet og det arbejde som folkene bag har lagt i det.

Aftenen for alle vores trænere i de forskellige afdelinger med Sportspsykologisk konsulent Adam Blicher er flyttet til den 15. marts. Overskriften for aftenen er ” Livskvalitet for trænere i Thurø Sejlklub”.

På Facebook er klubben nu gået fra den gruppe vi længe har haft til en Facebook side. Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde. En side på Facebook er langt mere velegnet til foreningsarbejde, og giver klubben et væsentligt mere professionelt ansigt udadtil.

Klubben har været indstillet til Fyns Amts Avis’s initiativpris. Vi er dog ikke gået videre i opløbet til uddelingen af hæderen.

Tidsskriftet ”Sport og uddannelse” som udgives af Svendborg kommune ligger fremme i Havnehuset. Der er en meget fin artikel om sejlklubben i den seneste udgave.

I morgen på generalforsamlingen vil Mette Christoffersen have medlemslister med. Dette med henblik på, at få opdateret så mange som muligt af medlemmernes oplysninger herunder mailadresser.

Næste gang der er vinterhygge i Egely er torsdag den 8. februar, se hjemmesiden for yderligere info.

Indkomne forslag til generalforsamlingen er publiceret på hjemmesiden, der ligger link på forsiden. Her finder du også regnskab for 2017 og budget for 2018.

Vi håber at se rigtig mange til en god og hyggelig generalforsamling i morgen den 28. januar med morgenmad fra kl. 9.30 i Egely.

Print Friendly, PDF & Email