Thurø Sejlklub

Årsberetning sæson 2017 Sejlerskolen

Sejlerskolen har haft en fin sæson igen i år. Med en tilslutning på 19 elever har der været nok at se til for de 7 instruktører og 2 proskipper elever fra Oure. Ja, for igen i år har sejlerskolen haft et fint samarbejde med proskipper skolen på Oure. De 2 proskipper elever Mette og Katrine har siden primo august været tilknyttet sejlerskolen for at få mulighed for at praktisere det de har lært på Oure og for at suge til sig af den erfaring sejlklubbens instruktører besidder. Det ser ud til at have været en positiv oplevelse for begge parter. Ud over deltagelse i undervisningen i sejlerskolen har Mette og Katrine fra Oure deltaget i sejlerskolens heldagstur til Lundeborg og været gast ved aftensejladserne hos forskellige skippere. Det virker som om de er faldet godt til i Thurø Sejlklubs miljø.

Eleverne er i løbet af sæsonen blevet undervist i henholdsvis J70 – Soling – spækhugger og Int. 806 både. Den sidste undervisningslektion for sæsonen 2017 fandt sted den 12. september. Ved den lejlighed samledes elever, instruktører og proskipper elever efter sejladsen til lidt hygge i Egely for at sige tak for sæsonen til hinanden.

Ved overgangen til 2017 overtog sejlerskolen ansvaret for Int. 806èren fra soling afdelingen samt dens udgifterne og indtægterne. Der er gennemført en total renovering af bådens bund med ny primer og bundmaling, udskiftning af øverste leje for rorstammen, indkøb af materiale til ny nedgangsluge, nye genua skøder og nyt Harken frølår til genua skøde. Der har endvidere været investeret tid i at få motoren til at fungere pålideligt. Renoveringen/opdateringen vil fortsætte i 2018. Ud over at have været anvendt af sejlerskolen hver tirsdag har båden været anvendt hver mandag til aftenkapsejlads, periodevis af Sejl og Studer, samt været udlejet til sommerferie sejlads.        

Den 26. september var 6 af sejlerskolens 19 elever til prøve i praktisk sejlads i forbindelse med erhvervelse af duelighedsbevis. De bestod alle 6. Med al den erfaring instruktørerne har øst ud over dem i løbet af sæsonen, ville det også have været mærkeligt andet.

Der har i løbet af sæsonen været arbejdet på at etablere videregående kurser som kunne være af interesse for elever der har erhvervet duelighedsbevis, men som også kunne være af interesse for en bred kreds af sejlklubbens medlemmer.

Gå ind på TSK hjemmeside under sejlerskole og under punktet ”Sejlerskole for hele klubben” for at se alle de muligheder der er skitseret. Skulle man finde interesse for et eller flere af de viste kurser, så kontakt venligst John Runge på mobil: 23 62 48 84 eller Steen Andersen på mobil: 25 23 20 10.

Det forventes at kursusaktiviteten startes op i løbet af november, december, og ind i det nye år.

 

Status på økonomi 2017 sejlerskole den 7. oktober:

Indtægter totalt kr. 21.600,-    

Udgifter totalt kr. 21.921,26 ( Detaljer se fremsendt mail.)

Budget for 2018:   Indtægter kr. 19.700,-         Udgifter Kr. 19.690,-  (detaljer se fremsendt mail)

 

 

Steen Andersen

Sejlerskolen