Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2017

 

Så lykkedes det at få slået de 12 pæle, som vi i 3 år har arbejdet på at få lov til. Nu mangler vi bare at få en dykker til at frigøre de gamle bøjer, som så ikke skal udlægges igen. Pladserne ved de nye pæle er ikke så lange, som vi egentlig gerne ville have dem, men det var en del af forhandlingerne med naboerne. Vi må nu se at få udnyttet dem bedst muligt ved at flytte lidt rundt på nogle både. Det håber jeg, at der findes forståelse for.

Vi har igen i år haft en nedgang i besøg af gæstesejlere. I 2015 var der 950, i 2016 904 og i år 826 gæstesejlere, som jo er en kraftig nedgang. Jeg ved ikke helt hvorfor, men måske har sejlerne efterhånden så store både, så de ikke mere søger til de mindre steder som Gambøt. Måske er det bare vejret, der er blevet dårligere. Det kan jo ikke være prisen, der holder dem væk, og jeg mener ikke, der har været problemer med, at de ikke har kunnet finde plads. Broliggerne har været flinke til at vise de grønne skilte, når de er sejlet ud i længere tid.

 

Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse af det dertil indkaldte mandskab. Der er blevet skiftet et par pæle nogle steder, bl.a. ved sidebroen i optimisthavnen. Den blev ikke i år fornyet, da der var ønske om, at der skulle ændres på slæbestedet i optimisthavnen. De planer er nu imidlertid droppet igen, så måske skal sidebroen alligevel skiftes i nær fremtid.

 

Mastekranen er i løbet af året blevet efterset. I sommer var der et problem med vejecellen, som ikke virkede, som den skulle, SH Group har repareret den, så den har kørt fint her i efteråret. Bestyrelsen har besluttet at undersøge, hvad det vil koste at forny kranen, så den mindst kan løfte 1000 kg. Dermed kan vi selv tage vore J-70 op og i vandet. Bjerne Sørensen er sat på at søge priser.

 

Søsætning i foråret forløb fint. Optagning i efteråret gav lidt problemer, da ungdommen gerne ville have noget mere plads til deres jolleaktiviteter i efterårs og vintermånederne. Vi forregnede os lidt og fik sagt ja til en båd for meget, som vi så havde noget besvær med at få op med den store kran. Der var dermed heller ikke meget plads til solinger og handicapbåde, men det er lykkedes. Der er fyldt godt op på pladsen i vinter.  

 

Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 30. juni. Men skønt det skulle være en god sommeraften, blev det ”en våd aften” under halvtaget, for de få der var mødt op.  

 

Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Kim Isager