Thurø Sejlklub

Som annonceret i årsplanen afholder vi skippermøde, hvor skipper eller en anden repræsentant fra hver båd mødes.

Det er vigtigt, at alle både er repræsenteret – for det er her, vi evaluerer og kommer med nye idéer!!!

Program:

1. Suppe m tilbehør – så man behøver ikke at spise hjemmefra.

2. Klubbåde. Evaluering og fremtid – betaling.

3. Fremmøde/stabilitet/fleksible besætningslister?

4. Program – herunder idéer og drøftelse af muligheder/aktiviteter før/efter sejlads.

5. Evt

Vi håber på et hyggeligt og konstruktivt møde!

De bedste hilsener fra

Pigeudvalget

Print Friendly, PDF & Email