Thurø Sejlklub

Soling årsmøde 25.9.2017

Pkt. 1 Beretning og fremtid

Kim (formand) aflagde beretning med fokus på brug af de 4 solinger og samspillet med de 3 J70’ere.

Sejlogstuder og til dels sejlerskolen har behov for 4 solinger. Sejlogstuder finder et par bådsmænd, som assisterer Kim (overordnet styring), Hübner (styring teknik) og Snitker. Guldmann og Hans er også med på sidelinien.

Rent investeringsmæssigt tager vi et år ad gangen, ingen større investeringer i 2018.

Hvis der kommer en J70 mere, tager vi formentlig en soling på land af hensyn til havneplads.

 

Pkt 2. Solingudvalg

Solingudvalget fortsætter.

 

Pkt 3. Soling økonomi

2017 følger budgettet, ikke de store bemærkninger. 22.000 kr er cirka behovet for brugerbetaling i 2018, da det er de estimerede udgifter for 2018.

Benyttelse i 2018 (formentlig) : Piger 2 stk, Sejlogstuder 4 stk, sejlerskole 4 stk, mandagskap 2-4 stk.

Priser for 2018:

1700 kr pr ugedag pr båd, hvilket estimeret vil sikre indtægtsgrundlaget på 22.000kr.  800 kr i selvrisiko.

100 kr pr halve dag pr båd. Kun for medlemmer. Medlemmer kan medtage gæster.

 

Pkt 4. klubmesterskab 2017

Afholdes 28.10. 5 besætninger er tilmeldt. Måske kommer der 1-2 mere.

 

Pkt 5. eventuelt

Debat om mere orden på sejl.

Referent Henrik Buchwald