Thurø Sejlklub

Mini-Fleet – et overblik

Som udgangspunkt sejles der i teams med hver 2 mand (Pige og ungdom tillades dog 3 i båden). Minifleet er for rutinerede sejlere, men enhver er velkommen til at henvende sig for en introduktion (se kontaktpersoner).

Vi sejler efter de normale Fleet kapsejladsregler, men her er efterfølgende angivet præciseringer og afvigelser.
Banen:

Består af en startlinje (2 afmærkninger), et topmærke og et afvisermærke tæt på topmærket. Topmærke og afvisermærke holdes altid om bagbord. Banen gennemsejles normalt 2 gange, således at startlinjen samtidig er gate (valgfrit bundmærke), og ved 2 gennemsejling er den mållinje.

Signaler:

Der afgives et trut, hhv. 4, 3, 2 og 1 minut før start, samt starttrut. Inden 4-minuttertrut afgives 3-4 små opmærksomhedstrut.

Dommerne prajer med flag, råb eller andet, såfremt der er idømt straf, tyvstarter, omstarter osv.

Straf:

En straf idømmes af dommerne eller af mandskabet (er mandskabet bekendt med en ulovlig behandling skal der tages en straf). En straf indløses ved at foretage en 270-graders vending (en bomning på kryds eller en stagvending på læns) og skal blot ske inden målgang. Hvis man er idømt 2 straffe skal den ene tages ved først muligt givne lejlighed. En berøring af et mærke medfører også en 270-straf, og denne skal tages inden næste mærke (afvisermærke medregnes ikke).

Idømmes man en straf samtidig med målgang skal mållinjen passeres på ny fra den rigtige side.

Starten:

Reglerne træder i kraft 4 minutter før start. Man kan først tage en straf efter starten. Ved for tidlig start skal hele båden tilbage over startlinjen, og der kan startes på ny. I ekstraordinære tilfælde kan dommerne som alternativ straf for tidlig start, idømme en 270-straf. (Dette kan tages i brug, såfremt mandskabet meget sent bliver klar over, at de er for tidligt startende, samtidig med at dommerne vurderer, at mandskabet hermed ikke får en fordel).

Spiler:

Dommerne afgør om der sejles med eller uden spiler. Hvis ikke andet er meddelt er det med spiler.

 

Spilerstagen skal nedtages senest umiddelbart efter runding af bundmærket.

 

Spilerstagen må tidligst sættes på styrbord halse efter runding af topmærket – der må således heller ikke foretages en vending med spilerstagen sat.
2-bådslænger

Vi sejler med 2-bådslængde regel, og ikke som normalt med 3-bådslængde regel.

Pointsystem

Man får tildelt point efter sin placering (1-2-3-4). Båd med laveste antal point vinder. Ved pointlighed vinder den med flest 1-pladser, hhv. 2-pladser og 3-pladser. Ved lighed her gælder sidste sejlads, hvor de pågældende mandskaber har deltaget.

Såfremt der har været sejlet indledende heat medtages resultaterne fra de indledende heat ikke.

Bådfordeling

Normalen er, at der trækkes lod om bådene og dommertjansen, men at der i øvrigt skiftes både undervejs. Det sker ved, at man efter en sejlads skifter til den båd, som har nummeret højere. Er man i 4’eren får man dommertjans, mens dommerne går i 1’eren.

Efterlad altid båden rydeligt, og gør opmærksom på, hvis der er en skade eller uhensigtsmæssighed.

Klubmesterskab

Hvert efterår afholdes klubmesterskab. Arrangørerne (dvs p.t. Nick og Jørgen Holme) vælger løbsformen under hensyntagen til antallet af deltagere. Såfremt der sejles indledende heat kan arrangørerne vælge at seede mandskaberne inden lodtrækning ved at skele til årets resultater, og hvad der ellers findes betimeligt.

Dommerne

Ved tvivlsspørgsmål bestemmer dommerne (eller en til lejlighed nedsat dommerkomite) suverænt ud fra en tankegang om fair play.