Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen juni 2017

 

Selv om alle bestyrelsesmedlemmerne har meget at gøre i de respektive underudvalg har der været afholdt bestyrelsesmøde, hvor bl.a. følgende har været til drøftelse.

Parkering biler og cykler:

Det er efterhånden en stor udfordring at køre mod havnen og håbe på en parkeringsplads til den kære bil og få stillet cyklen. Vi er mange klubmedlemmer samlet om eftermiddagen og aftenen i ugens løb og derfor er det nødvendigt med mere struktur på hvad vi gør, og dette inkluderer vore biler og cykler. Vi har ikke parkeringsmuligheder for alle, så parker på Gambøtvej inden der fortsætter mod havnen.

Cykleparkering skal forgå i cykelstativet på Gambøtvej, det er ikke nogen belastning at gå det sidste stykke ned mod havnen.

Det er stadig biler der parkerer på parkering forbudt områder. Svendborg Kommune har påtalt det overfor Thurø Sejlklub, og der er fortsat dialog omkring overskridelse.

Vi er nået til det punkt at der kan ske igangsætning med kontrol af, om bilerne holder korrekt, af Svendborg Kommunes parkeringsvagter.

Vi er klar over problematikken men kan ikke p.t. skaffe bedre forhold. Vi arbejder stadig på en parkeringsløsning.

Gambøtposten: Der skal afleveres stof til næste blad fra alle udvalg.

Sportsfestival: Thurø Sejlklub deltager med et hold klubmedlemmer på Festivallen, det vil foregå i Havneområdet i Svendborg omkring Frederiksøen.

Sejl og Studer: Der er taget godt imod de nye medlemmer i afdelingen og det har skabt endnu større aktivitet omkring klubben, afdelingen er nu 25 indmeldte medlemmer.

J-70: Afdelingen har et stævne lø-sø 10. og 11. juni, der er endnu ikke taget endelig stilling til om det aflyses på grund af for få deltagende klubber. (Er i denne skrivende stund blevet aflyst)

Idrætsfesten: TSK var indstillet/nomineret som årets Idrætsforening ved et arrangement i Rottefælden den 7. juni. 3 klubber var nomineret herunder os og Svendborg Amatør Sejlklub samt Vester Skerninge Tennisklub, sidstnævnte løb med sejren.