Thurø Sejlklub

Igen i år er Thurø Sejlklub med i Svendborg billetten. Rondel købes ved Kim for 50 kr. Jeg har dem med ved standerhejsning på søndag kl. 15.00 Læs her om ordningen.

Svendborg Billetten

Det er nu muligt for private lystbådehavne, at tilmelde sig rabatordningen ”Svendborg Billetten”, som giver fastlægger i lystbådehavnene mulighed for, at overnatte i de kommunale lystbådehavne samt i de private havne, som vel og mærke tilmelder sig ordningen, til en reduceret pris.

Ordningen er en gensidig aftale, hvor sejlere med plads i en kommunal – eller privat havn tilmeldt ordningen, udenfor for højsæsonen den 1. juli – 15. august, kan købe en ”Svendborg Billet” til følgende takster:

Både indtil 11,99 m i længde Kr. 100,- / pr. overnatning

Både over 12,00 m i længde kr. 130,- / pr. overnatning

Havne som ønsker at deltage i Svendborg Billetten skal tilmelde sig ordningen på havn@svendborg.dk.

Tilmeldte havne for 2017 er:
Ballen Lystbådehavn
Thurø Sejlklub
Vesterrøn
Svendborg gæstehavn
Svendborg Lystbådehavn
Rantzausminde Lystbådehavn
Drejø Havn
Skarø Havn
Hjortø Havn
Lundeborg Havn

Sejler, som vil benytte sig af ordning skal som identifikation påsætte ”Svendborg Mærkat – Årsmærke” på mastefoden eller andet synligt sted på båden, så havneopkræverne kan se mærkatet fra kajkanten. (Svendborg Havns Rondel / Årsmærke – anvendes som Svendborg Årsmærke, for sejlere med bådeplads i de kommunale havne)

De tilmeldte private havne laver årligt (senest den 1. februar) en samlet bestilling ved Svendborg Havn over det antal mærkater, de skal bruge til den kommende sæson. Herefter fakturerer Svendborg Havn de respektive havne for deres fælles indkøb. Årsmærket koster kr. 50,-

Ordningen vil blive prisfremskrevet jf. den kommunale fremskrivnings med intervaller som passer med hele kr.5,- 

Print Friendly