Thurø Sejlklub

 

  1. Sejladsområde og udlån. Kim reviderer notatet.
  2. Sikkerhed i solingernes indretning. 8 optimistpuder puttes ind og sammenholdt med rummet under dørken bliver solingerne synkefri, så vi lever op til kravene om ungdomsvenlig klub. Ekstra lille inspektionsluge etableres, så tømningen (af vand) lettes.
  3. Debat om økonomi i afdelingen. Indkomster og priser. 1500 kr pr soling pr dag. Dermed ca indtægter på 18.000 kr. Normalprisen for reklame på soling er 2.500 kr pr båd, men p.t. ingen sponsorater. Bjerne koordinerer sponsorater i klubben. Budget for 2018 incl evt. nye investeringer forberedes i god tid (f.eks. nye sejl). Solingstorsejl koster 9.800 kr pr stk. i Rudkøbing. Formentlig 6.000 kr i Polen.
  4. soling@thuroesejlklub.dk ændres fra Jørgen til Kim.
  5. Debat om evt. nye storsejl endte i at et reb og gennemgående sejlpinde er en god ting.
  6. Dagbog vedr. brug af både bibeholdes. Man skriver også, når der ikke er skader, men man blot har brugt båden. Rorsmand er ansvarlig.
  7. Klub grillaften – 30.06, umiddelbart er der ingen der kan committe sig til at arrangere minifleet for alle i klubben forinden, datoen er svær.
  8. Christoffer orienterede om ”Sejl og Studer”.
  9. Næste møde i solingudvalget ultimo september, især med henblik på at forberede budgettet for 2018.
Print Friendly