Thurø Sejlklub

Søsætning lørdag d. 15. april.

Påske lørdag!!

Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente.

Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem.

Vigtigt at læse herunder.

Masterne skal i år ud af masteskuret inden lørdag den 22. april. Optimister og joller kommer den dag og vil gerne rigge deres joller til. Det vil sige at vi skal have vore master ud og gerne væk fra optimist pladsen inden. Vi regner med at rørene som grænser til parkeringspladsen bliver lagt et par meter længere mod vest, end de plejer. Så masterne kan ligge der, indtil der ikke er så mange tilbage. Så kom og hjælp med at flytte og holde øje med din mast. Især dem der ikke skal have mast på lige med det samme.

Til efteråret vil optagningen blive den 14. oktober.

Joller på pladsen.

Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på pladsen. Derfor skal alle der kommer med private joller, som skal stå på pladsen henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen. havnen@thuroesejlklub.dk   Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem det er, og at der er plads. Husk at disse joller skal flyttes væk fra pladsen senest en uge før vi har optagning af både i efteråret.

Broerne.

Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lørdag den 1. april kl. 10

I år vil der være standerhejsning søndag den 23. april kl. 15. Vi håber der er mange der har fået master i, så der kan blive flaget over top.

Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel.

Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for overnatning andetsteds. Det er kun de pladser vi har til vore gæstesejlere.

Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim.

Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser.

Den opdaterede venteliste kan ses på hjemmesiden under menu havn.

Broudvalget.

Print Friendly