Thurø Sejlklub

Sejlerskolen i TSK har rigtig fin succes.
Ud over muligheden for nye sejlere til at lære at sejle, få sig et Duelighedsbevis og finde ud af, hvad det er ved sejlads, der for dem er livsværdi, giver Sejlerskolen mulighed for at tilegne sig viden og øvelse i den mangfoldighed af kompetencer der efterhånden indgår i sejlads.
Duelighedsbeviset, der er en af grundelementerne i sejlads er beskrevet og der sker i øjeblikket en betydelig udvikling og ændring af hvorledes det administreres. Mere om dette senere på året.
Sejlerskolen er derfor i færd med at udarbejde en række kurser/uddannelser, der løbende kan holde alle sejlklubbens medlemmer opdaterede på den nye udvikling eller være med til at give god viden videre til andre der kan have glæde af det.
Nedenstående oplæg er ikke endeligt men angiver en retning, vi har fået bestyrelsens godkendelse af det. Oplægget består dels af egne kurser/uddannelser, dels af kurser/uddannelser der gennemføres i samarbejde med andre klubber eller institutioner, men sættes i en ramme for TSK-medlemmer.
Sejlerskolen ønsker meget gerne feedback og konstruktive forslag ligesom vi meget gerne hører fra medlemmer, der vil deltage i undervisning og give deres viden videre.
Vi glæder os til en god sæson
Sejlerskolen

 

sejlerskolen-rev-5.1