Thurø Sejlklub

Medlemmer markeret med grøn har fået låneplads i år.

Hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten til broplads skal du skrive til mail : listefoerer@thuroesejlklub.dk

 

Nr. Medlnr Fornavn Efternavn
1 52 Hanne Moritzen
2 58 Torben Kruse
3 445 Curt Sørensen
4 32 Lotte Knudsen
5 119 Peter Chr. Pedersen
6 356 Eva Martensen- Larsen
7 345 Ulla Dirksen
8 202 Christian Petersen
9 327 Anette Hoff
10 85 Mogens Leth- Larsen
11 179 Martin  Strandberg
12 612 Per  Nicolajsen
13 338 Lene  Kure
14 392 Ole Wittenberg
15 108 Karsten  Isager
16 59 Halvor A Pedersen
17 27 Mads Flyger
18 115 Jesper Henriksen
19 33 Lars Richter Jørgensen
20 163 Jan Christensen
21 167 Ken  Faistrup
22 713 Lars  Christoffersen
23 749 Morten Birk  Christensen
24 661 Tina Holm Mikkelsen
25 706 Bo Vigelsø
26 772 Erling B. Kjeldsen
27 791 Torben Strange Pedersen
28 641 Johan Rauff Kristensen
29 704 Niels Madsen
30 854 Poul Erik  Madsen
31 196 Mette  Hundahl
32 780 Christine Høstbo
33 875 Peter Bichel
34 840 Martin Winther Nielsen
35 868 Marianne N Hansen
36 848 Carl Nielsen
37 876 Susanne Skovgaard Andersen
38 715 Jacob  Christoffersen
39 588 Calle Hulthin Sørensen
40 1001 Martin Løvlund Skousen
41 915 Jens Fynbo
42 275 Per  Larsen
43 883 Joakim L Larsen
44 1009 Micahl  Guldmann
45 1010 Steen Egedesø
46 1031 Benny Gliese
47 1065 Jannik Hultén
48 1146 Laura H Bünger
49 974 Jeanne Jepsen
50 1155 Ove Eskildsen
51 923 Bettina West Lund Poulsen
52 878 Allan Folke Larsson
53 1057 Uffe Ficher
54 57 Lars Jørvad Rasmussen
55 1119 Klaus Wester
56 1083 Jesper Mathies Jørgensen
57 1073 Michael Petersen
58 1164 Tom T Rasmussen
59 1092 Ditte Juul Kristensen
60 1092 Kent Christensen
61 1081 Carsten  Ibsen
62 1045 Christian Himmelstrup Vestager
63 1182 Hanne Teglhøj
64 1133 Dorte O Jensen
65 1176 Jesper Fløe Nielsen
66 1195 Trine Lyngs Pytlick
67 928 Rasmus Kristiansen
68 270 Anna Marie Madsen
69 1034 Rasmus Slabiak
70 1236 David Samild
71 1202 Michael Lindbjerg
72 1256 Henrik Granly Jensen