Thurø Sejlklub

Referat fra Sejlerskole udvalgsmøde onsdag den 22. februar 2017

 

Deltagere: Torben – John – Peter – Kim B – Kim I – Steen

Fraværende: Frede – Flemming – Henrik

 

  1. Er agendaen ok for alle eller er der ændringsforslag? Agendaen blev accepteret uden bemærkninger.
  2. Gennemgang og diskussion af oplæg til udviklingsplan for sejlerskole. Gennemgangen af oplæg til sejlerskole udviklingsplan medførte en hel del gode forslag til revidering af planen. Det blev besluttet at ændre følgende:

Strukturen i figur. Side 8 ændres, så der er klar opdeling mellem grundskole/duelighedsbevis delen og de udvidede uddannelsesmuligheder.

Der skal findes en person, som får ansvaret for at lede og drive de uddannelser, som ligger under de udvidede uddannelsesmuligheder. Denne del styres af sejlerskolen i tæt samarbejde med de øvrige underudvalg i klubben, og retter sig såvel mod sejlerskoleelever som de øvrige klubmedlemmer af TSK, som måtte ønske at deltage i kurserne.

  1. Gennemgang af undervisningsplan for sæson 2017: Dette punkt blev ikke drøftet i detaljer, bortset fra et ønske om at udvide undervisningen med       1 – 2 uger i september. 

                      Informationsmøde tirsdag den 4. april kl. 19:00 i Egely

                      Første lektion, tirsdag den 2. maj kl. 18:45 til 21:15 (ændres evt. hvis muligt)

                      Lektioner forår 8 stk.: Den sidste i forår den 20. juni

                      Ferie i ugerne: 26-27-28-29-30-31

                      Første lektion af 5 i efterår den 8. august, sidste lektion i efterår den 5. september

                      Heldagsture/weekendtur, hvornår? Og hvordan? Forslag!

                      Duelighedsprøver kunne evt. foregå i ugerne 37 eller 38?

  1. Forberedelse til informationsmøde:

Indledning: Generel info om grundkursusforløb, plan for sæsonen, undervisningsmateriale, påklædning, mødetidspunkt, hvordan afsluttes en lektion, samt sejlerskolens og sejlklubbens værdigrundlag. (Steen)                                                                                                     

Sikkerhed og duelighedsbevis: Generel sikkerhed til søs – duelighedsbevis, bådene vi sejler i og hustru/mand forholdet (Kim B)                                                                                                                                                                                                               

Muligheder for videregående kurser:                                                                 Gennemgang af valgmuligheder ifl. den nye plan (John)

Klargøring og vedligehold af en båd: Forårsklargøring af klubbådene, tilrigning, vinterklargøring og elevernes deltagelse i arbejdet (Kim Isager)

  1. Gennemgang af elevantal og instruktørantal for sæsonen. Flere instruktører? Gennemgang af oversigt over elever der ønsker at starte på sejlerskolens 1. del viser at 8 nye elever ønsker at starte i 2017. Antallet af 2. årselever ser ud til at blive 7, og antallet af 3. årselever ser ud til at blive 6. Altså et samlet antal på 21 elever.

Det blev besluttet, at Steen hurtigst muligt kontakter hver elev for at få en endelig bekræftelse på deres deltagelse.

Flemming Nielsen og Frede Bastholm har meldt fra som instruktør til den kommende sæson. Der er usikkerhed med hensyn til Henrik Buchwalds involvering som instruktør i undervisningen. Steen undersøger sagen. Steen kontakter Carsten Krat om muligheden for at han vil indgå i instruktørgruppen.

Der er behov for flere instruktører, minimum 2 stk. hurtigst muligt. På længere sigt vil det være nødvendigt med tilgang af yderligere instruktører.

  1. Gennemgang af mulige både til undervisning: Der er budgetteret med brug af 4 solinger, 1 J70, 1 Int. 806, når det drejer sig om klubbåde. Ud vore dette regnes der med mulighed for anvendelse at 3 – 4 privatbåde, hvis det er nødvendigt.

Det blev besluttet at indføre den logbogsføring, der foregår hos solingerne ved brug og sejlads med 806èren.

Steen kontakter ”Sejl og studer” underudvalget for at sikre at bådene er tilstede for sejlerskolen på det rette tidspunkt, og at de er afrigget og klar til sejlerskoleeleverne.

  1. Eventuelt: Ikke noget under dette punkt.