Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2017

Tirsdag den 21. februar havde vi sidste seance i vores klubudviklingsforløb. Vi har nu færdiggjort vores fælles udviklingsplan. Udviklingsplanen vil blive præsenteret for alle udvalg søndag den 23. april (den dag der er standerhejsning) kl. 13.30. Der kommer nærmere invitation, men sæt allerede nu tidspunktet af. Udviklingsplanen vil selvfølgelig også blive sendt ud, således at alle medlemmer kan se den efterfølgende.

Klubben har nu unikke værktøjer beskrevet i forhold til vores videre arbejde i fremtiden. Vi har lavet vision, vi har lavet sportslig strategi, kommunikationsstrategi og strategi for rekruttering og fastholdelse. Der er eller bliver inden længe udarbejdet kommissorier for alle udvalg, som er en beskrivelse af hvilke opgaver der ligger i udvalget, hvor mange medlemmer der er, hvilke kompetancer der er brug for samt hvor meget tid man skal forvente at bruge på arbejdet i udvalget. For bestyrelsesmedlemmer er der også udarbejdet funktionsfordelingsanalyser, dette er en beskrivelse af de opgaver der ligger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer og hvor meget tid der bruges på de enkelte opgaver. Alt i alt super værktøjer i forhold til at rekruttere nye medlemmer til udvalg og bestyrelse, nu har man reelt en chance for at forhold sig til hvad man evt. måtte sige ja til hvis man har lyst til at indgå i et udvalg eller i bestyrelsen.

Der rør sig også andre spændende ting i vores klub. Vores J70 afdeling er indstillet til klubudviklingsprisen i Dansk Sejlunion. Vi er oppe mod et flot felt af kandidater til prisen. MEN selvfølgelig skal det være os der løber med prisen og kr. 25.000,-. Hvis du ikke allerede har stemt er det vigtigt at gøre det, der kommer link til afstemningen her, HUSK at få hele husstanden til at stemme:
http://www.sejlsport.dk/nyt/2017/01/klubudviklingsprisen-2017-stem-paa-din-favorit

I ungdomsafdelingen er sidste års samarbejde mellem Svendborg Museum og Thurø Sejlklub i forbindelse med sommersejl nomineret til Historiske Dages fornyelsespris. Hvis vi vinder følger der kr. 10.000 med. Vi er virkelig oppe blandt “de tunge drenge” her kan nævnes DR, Den gamle by i Århus m.fl. Stor ros til vores fantastiske trænere for arbejdet ved Sommersejl. Læs artikel fra Fyns her: http://www.fyens.dk/svendborg/I-fornemt-selskab-Thuroe-Sejlklub-nomineret-til-pris/artikel/3125118

Vi får et nyt udvalg i Thurø sejlklub. Udvalget kommer organisatorisk til at ligge under ungdomsafdelingen. “Sejl og Studér” hedder det, målgruppen er unge studerende mellem 16 og 29 år. Vi har nogle driftige unge mennesker som ønsker at udbrede glæden ved sejlsport. Udvalget håber på 15 nye sejlere i 2017. Det er planen der skal sejles tirsdag sidst på eftermiddagen i klubbens både. Formålet er at knytte de unge mennesker tættere til Svendborg, give dem glæden ved at sejle og håbe på at de bliver boende når de er færdige med at læse. Thurø sejlklub vil gerne være med til at gå forrest for at knække kurven i forhold til gennemsnitsalderen på sejlere i Danmark. Rigtig god vind til jer i det nye udvalg.

Sidst men ikke mindst Husk næste Fællehygge torsdag den 2. marts, det er et super hyggeligt initiativ Inna Krat har startet op, link til indbydelse finder du her: http://thuroesejlklub.dk/?p=6086

Orienter dig på hjemmesiden og se de mange tilbud der iøvrigt er for tiden.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen