Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen – Januar 2017

Så kom vi ind i det nye år og bestyrelsen arbejder videre med klubudvikling. Siden sidst har vi arbejdet med sportslig strategi og politik. Igen med Henning Hansen fra Sport house som ordstyrer, fik vi denne gang også hjælp fra Aktivitetsudvalget, Solingafdelingen, J-70 afdelingen og ungdomsafdelingen til arbejdet. På mødet deltog Henrik Meyer, Henrik Buchwald, Jørgen Holme, Jesper Henriksen og Mette Christoffersen. Vi havde en rigtig god dag og fik lavet en rigtig god sportslig strategi som vi kan arbejde efter i de kommende år. 

Vi er i Thurø sejlklub meget heldige, at vi har rigtig meget godt klubgrej til glæde og gavn for vores medlemmer. Det gør at vi har rigtig gode muligheder for at skabe et godt samarbejde afdelingerne imellem. Det være sig ungdom, J-70, fleetsejlerne om torsdagen, mandagskapsejladsen, sejlerskolen, pigeafdelingen og et nyt tiltag i år som hedder “sejl og studér”. Vi har lagt meget vægt på mulighederne omkring samarbejde på tværs i vores klub. Selvfølgelig har vi også nogle sportslige ambitioner. Når strategien er helt færdigpudset vil I selvfølgelig blive præsenteret for den.

Vi manger nu 2 workshops nemlig udarbejdelse af kommunikationsstrategi og udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Kommunikationsstrategien står kommunikationsudvalget for. Rekruttering og fastholdelse lyder voldsomt, men det skal give os nogle redskaber til at rekruttere nye medlemmer til vores udvalg, så vores klub også i fremtiden er en veldreven klub, hvor tingene fungerer.

Til slut har vi afrunding hvor vi skal justere udviklingsplanen og planlægge implementeringen af denne.

Vi glæder os til det videre arbejde.

Vi ses på søndag til generalforsamling