Thurø Sejlklub

generalforsamling2

Hermed indkaldes til
Generalforsamling
i Thurø Sejlklub

Søndag den 29. januar 2017
i Egely Kl. 10:00

(Kaffe og rundstykker fra kl. 09:30)

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet vil ikke blive udsendt til de enkelte medlemmer,

men vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hilsen bestyrelsen