Thurø Sejlklub

Mødereferat

 Sejlerskole årsmøde tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 19:00 i Egely

 

Deltagere: Henrik Buchwald – Kim Bünger – Peter Hübner – Kim Isager – Torben Strange

Steen Andersen

 

Fraværende: John Runge – Frede Bastholm – Flemming Nielsen

 

 

Ad. 1

Valg af referent

Steen fortsætter som referent.

 

Ad. 2/3

Udvalgsmedlemmer 2016 og 2017

Ovenstående udvalgsmedlemmer fortsætter i 2017.

 

Ad. 4

Valg af udvalgsformand

Steen fortsætter som udvalgsformand.

 

Ad. 5

Status over den forgangne sæson 2016

Vi kan max. håndtere 20 elever, dog under forudsætning af vi har en følgebåd til rådighed.

Med hensyn til evt. involvering af Pro Skipper elever kan vi max håndtere 2, hvis dette skulle blive aktuelt. En forudsætning er de har erfaring i at sejle.

 

Ad. 6

Status på økonomi 2016

Regnskabet gennemgået: Indtægter fra 23 elever kr. 13.800,-

Udgifter: Undervisningsmateriale kr. 1.890,-

                Leje solinger og 806      kr. 8.000,-

                Diverse udgifter             kr.    643,-            10.533,-   overskud kr. 3.267,-  

 

Ad. 7

Sejlerskole økonomi i 2017

Det blev besluttet at hæve brugerbetalingen for deltagelse i sejlerskolen fra kr. 600,- til kr. 900,- pr. person pr. sæson. Dette skulle give en indtægt på kr. 18.000,- med 20 elever.

Betaling for leje af både forventes at blive det samme som i 2016 nemlig kr. 8.000,-

Undervisningsmateriale forventes at koste kr. 3.000,- og diverse omkostninger kr. 1.500,-

Der regnes altså med et forventet overskud på kr. 5.500,-

 

Ad. 8

Disponible både og instruktører

Der kalkuleres med følgende disponible klubbåde: 1 stk. Int. 806 – 4 stk. solinger og 1stk. J70, samt 1 stk. følgebåd.

Der regnes med følgende instruktører gruppe: Torben Strange Pedersen – Kim Isager – Kim Bünger

Peter Hübner – Frede Bastholm – John Runge – Steen Andersen     

 

Ad. 9

Forventet antal 2.- års elever og forventet antal 1.-års elever

Der regnes med 10 førsteårs elever og 10 andenårs elever.

 

Ad. 10

Oplæg fra Henrik Buchwald til noget nyt i sejlerskolen

Henrik orienterede om sine tanker angående eventuelle aktiviteter for elever der havde gennemført sejlerskolens toårige kursus og principielt var ude af sejlerskolen. Tursejlads på forskellige baner i egen båd blev nævnt som en mulighed.    

 

Ad. 11

Orienteringsmøde

Der planlægges med et orienteringsmøde for såvel nye som ”gamle” elever i april måned.

 

Ad. 12

Eventuelt

Steen orienterede kort om Dansk Sejlunions planer om at overtage administrationen af fritidssejlerbeviser fra Søfartsstyrelsen.