Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2016

 

Jeg vil starte med projektet med de 12 nye pæle på østsiden af broerne. Vi er ikke kommet videre, da sagen stadig ligger i Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen. Der er ikke nogen til at tage sig af sagen. Det lyder mærkeligt, men da der flyttes til nye lokaliteter andet sted i landet, har folk sagt op og der skal ansættes nye. Det er man i gang med, og der er håb for at der sker noget, inden for de næste par måneder.

Vi har i foråret fået de sidste træpæle skiftet til borerør, så nu må vi håbe at de kan holde i mange år.

 

Vi har i år igen lagt vore bøjer ud, og de er blevet benyttet flittigt både af fastliggere og gæster. Vi har også i år haft gæstesejlere, men dog ikke så mange, som vi plejer. I 2015 var der 950 overnatninger i 2016 har vi haft 904. For 10 år siden var her omkring 1.300. Indtægten er på ca. 85.000 kr. Broudvalget har sørget for at tømme boksen for havnepenge.

 

Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse. Mastekranen er blevet efterset og har i år igen fungeret uden de store problemer.

 

Søsætning i foråret og optagning i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er i år kommet 27 både op. Der er i øjeblikket 48 på vinterpladslisten. Her lidt senere kommer der 4 solinger og 4 handikapbåde mere på pladsen, så der bliver fyldt godt op.

 

Et kommende projekt er den lave sidebro i optimisthavnen, som er ved at være i ret dårlig stand. Jeg har fået en pris på 35.000 kr. fra Bro Lars, hvor vi så selv skal lægge brodæk på. Det er sat på budgettet for næste år.

 

Broudvalget har igen i år afviklet en klubgrillaften i juni. Det blev en fin aften med hyggeligt klubliv.

 

Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Kim Isager

Referat af broudvalgets årsmøde 2016 THURØ SEJLKLUB den 17.november 2016

Kun 11 medlemmer mødte op.

Dagsorden som i vedhæftet fil.
ad 1 Valg af dirigent, grundet det lave deltager antal blev det besluttet at stryge dirigenten.
ad 2 Årsberetning ved formanden
        Broen i optimisthavnen skal repareres, forskellige løsningsmodeller blev drøftet.
        Brolars har givet et mundtligt overslag på ca.35.000 kr.
ad 3  Regnskab,–Ingen bemærkninger.
ad 4  Budget, — Ingen bemærkninger.
ad 5  Valg af formand, Kim blev genvalgt.
ad 6  Valg af udvalgsmedlemmer genvalgt.
         Det bør huskes at valg af bestyrelsesmedlemmer fra udvalgene skal foretages ved de enkelte  underudvalgs årsmøder.
Såfremt underudvalgene vil indstille forskellige emner skal det afgøren på generalforsamlingen.
ad 7  Eventuelt

Årsmødet sluttede i god ro og orden.
Referent
Just