Thurø Sejlklub

Hej alle tsk-medlemmer.

Til vor Afriggerfest orienterede jeg omkring borgermødet med byrådet den 1. november. (se nedenstående indbydelse)
Jeg har på vegne af Thurø Sejlklub anmodet om, at vi gerne vil diskutere parkeringsproblematikken omkring  det maritime område ved Gambøt.
Jeg vil opfordre til at så mange som muligt tager med til mødet, for at tilkendegive vor opfattelse af, at politikerne ikke lytter nok til alle os der bruger området dagligt.

 

Jeg har også sendt meddelelse til de andre broer i Gambøt med ordlyden:

Fremtiden har indhentet parkeringsmulighederne, vi har i mange år kunnet parkere oven for bakken ved anlagt sideparkering, men i den nye Lokalplan er her nævnt, at der skal ske lysregulering. Samtidig kan vi konstatere at Gambøtgård er solgt og der neden for gården er udstykket 4 stk. grunde, og det vil give stor udfordring for fremtidig parkering.

Som jeg tidligere har pointeret, og som det fremgår af dagspressen, er Thurø Sejlklub interesseret i at vi får skabt parkeringspladser fremadrettet her omkring det maritime miljø ved Gambøt.

I forbindelse med behandlingen af Lokalplanen er der foreslået at der igangsættes planlægning for løsning af trafik og parkeringsproblematikken omkring Gambøt ved inddragelse af et areal for parkering.

Sagen har været behandlet af EBK udvalget med den bemærkning at udvalget ikke kan godkende indstillingen og at der ikke skal foretages yderligere i sagen. Hvor står vore lokale politikere?

Politikerne, her ved formanden Henrik Nielsen formanden for EBK udvalget, mener at det er Thurø Sejlklubs problem, det er ikke alene vort problem, men vi er en del af den fremtidige udfordring, vi må derfor i fællesskab arbejde for at der kan skabes et tilfredsstillende antal parkeringspladser til rådighed for os alle.

Thurø Sejlklub er bekendt med at vi har en del af ansvaret for fremskaffelse af den fremtidige parkering og vil tage del i en løsning.

 

Så husk at komme på tirsdag den 1. november kl. 16,00 på Thurø Skole – så vi alle arbejder for Thurø Sejlklubs fremtid.

 

Hilsen
Ib Oldrup

 

Download (PDF, 584KB)