Thurø Sejlklub

Hermed indkaldes til

Generalforsamling
i Thurø Sejlklub

Søndag den 27. januar 2019
i Egely Kl. 10:00

(Kaffe og rundstykker fra kl. 09:30)

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet vil ikke blive udsendt til de enkelte medlemmer,

men er nu offentliggjort her på klubbens hjemmeside under bestyrelses-fanen.

Hilsen bestyrelsen
Thurø onsdag den 2. januar 2019