Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2015

 

Jeg vil starte med projektet med pæle på østsiden af broerne. Det var jo endt med, at vi var enige med naboerne om, at vi må slå 12 pæle, altså 11 pladser. Kystdirektoratet behandlede sagen i januar og kom til, at vi godt måtte slå de pæle. Altså en tilladelse. Der er så en indsigelsesfrist på 3 uger. Desværre får vi så en indsigelse fra Bjarne Hansen imod projektet, til trods for at vi ellers var enige om, hvordan det skulle være. Denne klage ligger nu i miljøministeriet og venter på behandling. Der er op til et års behandlingstid, så måske får vi først besked til februar.

 

Vi har så i år igen lagt vore bøjer ud, og de er blevet benyttet flittigt. Vi har også i år haft gæstesejlere, men dog ikke så mange, som vi plejer. Indtægten er på ca. 90.000 kr., hvor der plejer at være 100.000 kr. Det er vist generelt med lidt færre gæster i havnene flere steder i år. Broudvalget har sørget for at tømme boksen for havnepenge.

 

Vi har inden sæsonen i foråret fået fornyet 3 fortøjningspæle, og vi har her i efteråret igen været ude og trække i de 12 træpæle, vi har tilbage. Der var 5 styk, der knækkede. Resten kan vi ikke knække, til trods for at vi trækker dem med Birkholmposten, som har et meget stort pæletræk. Altså de kan sagtens holde mindst et år mere. Jeg ved godt, der er nogen, der meget gerne vil have de pæle fornyet, men jeg mener ligeså godt, at de kan få lov til at leve deres tid ud.

 

Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse. Mastekranen er blevet efterset og har i år igen kørt uden de store problemer. Et relæ i nøgleboksen er dog blevet skiftet.

To mand har i foråret, arbejdet på at ordne landfæstet ved vestbroen, så det nu fremstår mere solidt og ikke gynger så meget.

 

Søsætning i foråret og optagning i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er i år kommet 27 både op. Der er i øjeblikket 45 på vinterpladslisten. Her lidt senere i november kommer der 4 solinger og 4 handikapbåde mere på pladsen, så der bliver fyldt godt op.

 

Broudvalget har igen i år afviklet en klubgrillaften i juni. Også i år deltog soling sejlerne i forbindelse med en fælles sejlads for alle klubmedlemmer. Det blev en fin aften med godt klubliv.

 

Så har vi jo her efter sommerferien fået et nyt maste- og jolleopbevarings stativ. Udvalget har skaffet tre styk stativer, som vi var ude og afmontere, og rundt om Sørupsmeden kom de til Gambøt. Her kom Erik Albertsen og hjalp os med at grave huller og få dem støbt fast. Jeg søgte i foråret kommunen om tilladelse til masteskuret, men fik afslag, da jeg havde søgt med tag på. De skrev så, at vi godt måtte sætte stativerne op, hvis der ikke kom tag på, så derfor ingen tag.

 

Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Kim Isager