Thurø Sejlklub

Årsberetning 2015 Sejlerskole (Bilag 2)

 

Sejlerskolen har haft en fin sæson med deltagelse af 16 elever og involvering af 7 instruktører i undervisningen.

Undervisningen er fundet sted i klubbens solinger og klubbens 806èr, samt Kim Isagers spækhugger, Flemming Nielsens Elan 37 og Ulla og Carstens Grinde.

Sæsonen startede tirsdag den 5. maj med lektion nr. 1 og sluttede tirsdag den 15. september med lektion nr. 13.

I perioden 7. januar til 25. marts deltog 5 personer fra sejlerskolen i den teoretiske undervisning til duelighedsprøven i AOF regi under kyndig ledelse af Kim Bünger. Den 26. marts blev der holdt eksamen og alle de 5 deltagere bestod.

Søndag den 16. august deltog en del af sejlerskolens elever og instruktører i en heldagstur til Dageløkke. Dagen startede med morgenmad i bådehuset, hvorefter bådene blev klargjort til turen. Der blev sejlet i Svendborg Senior, Spækhugger, 806 og Grinde. Ved middagstid nåede armadaen frem til Dageløkke, hvor de medbragte madpakker blev spist. Da vejret var dejligt og solrigt, blev det også til en gåtur rundt i landskabet, inden turen tilbage til Thurø blev påbegyndt. Sidst på eftermiddagen ankom de stolte sejlere til Thurø Sejlklub en dejlig oplevelse rigere.

Hele august og september har der været trænet intenst med mand over bord manøvre, da 8 sejlerskoledeltagere i forbindelse med erhvervelse af duelighedsbevis, skulle aflægge prøve i praktisk sejlads i sejlbåd. Den 22. september gik det løs. Alle 8 elever bestod prøven. I løbet af sæsonen har 4 personer erhvervet duelighedsbevis.

Det har trods det skiftende vejr været en god og lærerig sæson for både elever og instruktører. Der er høstet værdifulde erfaringer specielt i håndtering af en sejlbåd i hårdt vejr.

 

Udvalgsformand sejlerskole

Steen Andersen