Thurø Sejlklub

Takt og Tone omkring Solinger

Vi forsøger løbende at holde vores 4 solinger sejlklar. Vi forsøger også at holde bådene så ensartet som muligt, således at der ikke er den helt store forskel på bådene.

– Efterlad altid båden i ryddelig stand, forsvarligt fortøjet og med presenning på, så den ikke fyldes med regnvand.

– Udfyld logbogen. som ligger i sejlrummet.

– Forsøg at udbedre skader, som du/I har lavet.

– Kontakt ALTID vores Soling reparatører (se Kontaktpersoner) med det samme, hvis du har lavet en skade, eller hvis du konstaterer en skade.