Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2014

 

På generalforsamlingen i januar havde vi, under behandling af budget, debat og beslutning om vi skulle forlænge vore broer. Her blev det godkendt at bruge op til 500.000 kr. på at forlænge broerne. Der blev også foreslået at finde andre løsninger. Vi har så siden generalforsamlingen, hen over sommeren forhandlet med vore naboer og Kystdirektoratet for evt. at finde en løsning med at slå pæle på østsiden af broen. Dette ville være billigere og vi vil ikke få så store problemer med store bølger i uvejr, hvis vi holder os længere inde mod land. Det er nu endt med, at vi er enige med naboerne om, at vi må slå 12 pæle, altså 11 pladser. Det har vi så meddelt Kystdirektoratet, så nu håber vi, de også synes, at det er en god ide. Vi har endnu ikke fået svar, så vi venter spændt.

 

Vi har i år benyttet vore gæstebøjer til faste pladser, dog er der en del af dem, der skulle ligge der, som nød godt af, at nogle stykker har været på længere sommertogter i år. De flyttede til de langtidsledige pladser, og derved frigjorde vi nogle pladser til vore gæstesejlere ved bøjerne. Dem har vi så igen i år haft plads til, og der har været samme antal gæster, som vi plejer. Broudvalget har sørget for at tømme boksen for havnepenge. Der er igen i år kommet ca. 100.000 kr. i kassen.

 

Vi har inden sæsonen i foråret fået fornyet 7 fortøjningspæle og broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse. Mastekranen er blevet efterset og har i år kørt uden nogen problemer.

 

Broudvalget har i år ændret i plads- og broreglement, så det nu ikke fremover er en betingelse at være medlem i 3 år af klubben for at blive skrevet op til plads. Dette er blevet annonceret i Gambøtposten, og medlemmer med under 3 års medlemskab, som har ønsket at komme på bropladslisten, har kunnet melde ind og er blevet skrevet op efter anciennitet i klubben. Lige nu er der 83 på venteliste til broplads. Der er også ændret i et par andre paragraffer, men ikke de store ting. Læs reglementerne på hjemmesiden.

 

Søsætning i foråret og optagning i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er nu kommet nogle flere på vinterpladslisten, så i år er der kommet 28 både op, og der er derfor fyldt helt op på pladsen. Der er i øjeblikket 43 på vinterpladslisten.

 

Broudvalget har igen i år afviklet en klubgrillaften i juni. I år deltog solingsejlerne også i forbindelse med en fælles sejlads også for alle klubmedlemmer. Det blev en fin aften med godt klubliv.

 

Nu skal vi som det sidste i år her fredag og lørdag have lavet pæletræk på de ca. 14 træfortøjningspæle, vi har tilbage, og gæstebøjerne skal på land. Vi håber så, at vi næste år har fået lov til pæle i stedet for bøjer.

Et kommende projekt her i vinter er at få renoveret landfæstet ved vestbroen, som er lidt ustabilt.

Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

Kim Isager