Thurø Sejlklub

Til alle udvalg og brugere af P-pladsen på havneområdet.

 

Thurø Sejl Klub har mange medlemmer og stor aktivitet hver dag. Vi har dels faste aktiviteter og dels
event-aktiviteter alt sammen til glæde for mange.

 

Desværre har vi også måtte sande, at vi mangler plads.
Sejlklubben har måtte investere i ekstra plads til de mange biler ved at købe en grund for bare at afhjælpe lidt af problemerne.
Havneområdet er for at tilgodese transport af grej til skibene, plads til joller og master delt op i to separate områder adskilt med et hvidt rør.
På den østlige side af det hvide rør er der plads til rigning af både og master samt til joller, herunder også sejlklubbens ribbåde.
På vestsiden af røret er der reserveret plads til biler, også handicapbiler.
Derfor er det sådan, at den vestlige del af pladsen skal være fri for trailere, også klubbens egne trailere inden 1 maj og frem til 1 oktober.
Alle der anvender klubbens trailere skal derfor sørge for at trailere med eller uden last bliver kørt om på østsiden af røret umiddelbart ved ankomst på havneområdet.
Grejet(trailer og last) må ikke henstå utilkoblet til en bil på V-siden af røret, men skal placere på østsiden af røret.
Derfor indskærpes det, at retningslinierne ovenfor følges af alle udvalg og deres medlemmer.
Parkeringsbøder til klubbens trailere kan ikke betales over et udvalgs budget, men skal betales af det medlem, der har forårsaget parkeringen.
Da vi har Q-park til at kontrollere, at der er lovlig adgang til P-pladserne, er det rimeligt, at vi giver Q-park ordentlige forhold at kontrollere under til vores alles bedste.

 

Med håbet om et godt parkeringsforløb og plads til alle
Parkeringsudvalget