Thurø Sejlklub

2022 synger på sidste vers. Lige om lidt kan vi fejre jul og nytår. Inden vi når så langt indkaldes alle medlemmer til generalforsamling 2023, det bliver søndag den 29. januar. Vi starter med morgenbrød fra kl. 9.30. Selve generalforsamlingen starter kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Som sædvanligt er det selvfølgelig meget vigtigt du møder op. Bestyrelsen glæder sig til at se dig. Her bliver du orienteret om hvad der sker i din klub. Vi skal blandt andet drøfte helhedsplanen og det fremtidige projekt og arbejdet der ligger i den. Bestyrelsen arbejder også fortsat på at skaffe parkering til vores medlemmer på Gambøtvej. Som mange sikkert allerede har bemærket er værftsgrunden tæt på at være ryddet. Pladsen er spærret af, og allerede fra næste sommer vil vi blive udfordret med nogle væsentligt trangere kår på arealet ved vandet.

 

Årsmøderne er afholdt i alle afdelinger og du kan læse alle beretninger i den kommende udgave af Gambøtposten. Det bliver det sidste nummer hvor Gambøtposten trykkes i fysisk form. Fra og med blad nr. 2 som udkommer i 2023 udkommer bladet alene elektronisk. Dette for at spare miljøet og store udgifter til trykning og distribution af bladet. Vi synes alle at bladet har stor værdi, derfor vil du fortsat modtage det i elektronisk form.

 

Budgetmøde for alle afdelinger er afholdt den 13. december. Det gik fint. Der er spændende ting på bedding i afdelingerne. J70 afdelingen arbejder på at skaffe penge til flere både, og håber at lykkes med båd nr. 5 allerede i foråret 2023. Det er fantastisk flot arbejde i J70 afdelingen, det er et stort sportsligt aktiv i vores klub. I det hele taget bærer det afholdte budgetmøde præg af, at vi har super ansvarlige afdelinger, som er meget grundige omkring arbejdet med økonomi. Tak for det.

 

Til slut ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.