Thurø Sejlklub

Energi i Thurø Sejlklub 

Alle udvalg har været samlet for at drøfte energi og hvordan vi kan spare hen over vinteren. Heldigvis har alle udvalg egne budgetter og alle er ansvarlige i forhold til brug af energi. Det er rigtig dejligt med ansvarlighed. Husudvalget har udfærdiget et katalog over mulige besparelser og følgende er besluttet. Der skal lyde en stor tak til husudvalget for det store arbejde de har lavet.

 • Vi har søgt kommunens renoveringspulje om tilskud til udskiftning af de sidste pærer og lysstofrør til LED. Vi afventer svar på ansøgningen inden vi går i gang med dette. Svar kommer forventeligt indenfor ca. 1 måned
 • Vi fastholder lys på broerne over vinteren af sikkerhedsmæssige hensyn.
 • Følere på toiletter og baderum justeres
 • Der monteres sensor til lys i hall i havnehus, således der kun er lys når der er personer
 • Mastekranen har et tomgangsforbrug grundet varmelegeme i “elektronikhuset”. Det undersøges om temperaturen kan sænkes på varmelegemet. Varmelegemet er der for at undgå kondens.
 • Tændte lamper ved havnehus reduceres hvis det kan gøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • Både der ligger vandet over vinteren skal have monteret bimåler så korrekt forbrug afregnes
 • Der lukkes for det varme vand i havnehuset over vinteren. Det er ikke muligt med delvis opvarmning fra solceller, det vil medføre risiko for vækst af legionellabakterier
 • Det er planlagt, at der monteres tempostop på bruserne i bruserummene inden foråret. Vandet vil således løbe 30 sek. af gangen. Renoveringspuljen er søgt om tilskud til indkøb af tempostop
 • Rumtemperatur sænkes til frostfrit i alle rum i havnehuset. Radiatoren i køkkenet åbnes ved møder
 • Det henstilles at alle møder i det omfang det er muligt holdes i havnehuset, det er meget billigere at varme op end Egely. Der kan være 18 personer i Havnehuset. Brug TSK aktivitetskalender til booking af havnehuset (send evt. mail til Jan Knudsen)
 • Når Egely udlejes indføres et energitillæg på min. kr. 250 pr. dag ved udlån. Husudvalget vurderer løbende om det er tilstrækkeligt
 • Når Egely ikke bruges sættes termostater på “stjernen” som er lig med frostfrit
 • Umiddelbart kan der ikke monteres LED-rør i loftet i Egely hvis lyset skal kunne dæmpes
 • Vi fortsætter med vores Flex-aftale hos SEF. Dette vurderes umiddelbart at være billigst for klubben
 • Saunaen fortsætter sine aktiviteter. De har lige som alle andre udvalg eget budget. De afregner særskilt deres forbrug overfor klubben. De er ansvarlige i forhold til på hvilke tidspunkter saunaen bruges. Der er billige og dyre tidspunkter for strøm. Saunaen kan nu kun bookes som åbne bookinger (dog undtaget familiebookinger). Dvs. saunaen fyldes op og deltagerne skal melde sig på. Jvf. vores flexaftale med SEF afregnes strømmen til den pris der er den time den bliver brugt. Saunaudvalget udfærdiger særskilt regnskab over deres forbrug, således klubbens eludgift bliver fordelt korrekt. Saunaudvalget følger løbende energisituationen. Kommer der anbefalinger eller restriktioner samfundsmæssigt følges de. Dette gælder selvfølgelig for hele klubben.

 

Mvh bestyrelsen og alle udvalg