Thurø Sejlklub

Bådoptagning 2022

Bådoptagning:

 

Er i år lørdag den 15. oktober.

Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i havnehuset. Dem der hjælper til på pladsen bærer hjelm og sikkerhedsvest, alle andre bedes opholde sig uden for kranområde.

 

Masteskuret:

Masteskur er klar til master fredag den 7. oktober. Vi kan jo bruge mastestativ også. Dette kræver dog at dem der har joller og gummibåde liggende sørger for at de kommer hjem til deres ejere snarest. Vær fleksibel og dem der vil have masten af tidligere må lægge den langs parkeringsrøret ind til der bliver ledigt. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der lægges på hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved klubbens broer. Vi ønsker ikke at der ligger bomme i stativerne kun master, der er ikke plads, tag dem med hjem.

 

 Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer.

Husk ingen master om sommeren. Find en anden løsning.

Søsætning:

Vil blive den 15. april 2023.

 

Årsmøde i broudvalg er torsdag den 17. november kl. 19.00 i Egely

 

                                                                                 Broudvalget