Thurø Sejlklub

På grund af corona-situationen bliver standerhejsningen igen i år noget anderledes end den plejer.

Vi må jo ikke samles så mange mennesker på pladsen ved havnehuset.

Derfor holder vi standerhejsningen sammen her på klubbens hjemmeside.

 

Programmet er:

1: Formandens velkomst.
2: Vi synger klubsangen.
3: Standeren hejses.

 

 

 

Læs formandens tale:

 

Standerhejsning lørdag den 24. april 2021

Velkommen til jer alle til dette års anderledes standerhejsning.

 

Vi holder i år som i 2020 en anderledes standerhejsning grundet Coronasituationen. Der er kun få tilstede- men nok til at klare opgaven, hvilket sker ved Formanden, hvor nye klubmedlem til pasning af flagmast Bjarne Huusfeldt samt vor filmmand Jan Knudsen som binder det hele sammen til udsendelse til jer.

 

Corona pandemien påvirker alt hvad der sker i hverdagen i klubben, og omkring havneområdet. Ikke mindst afholdelse af klubbens generalforsamling som har været udsat fra sidst januar måned på grund af Forsamlingsforbuddet.

 

Efter de restriktioner der bliver gældende fra 21. april og fremover har vi samme dato holdt bestyrelsesmøde og fastsætter generalforsamlingen til

fredag den 11. juni. Bestyrelsen håber du finder tid til deltagelse.

Yderligere information vil følge.

 

På trods af Coronaregler og afstands tagen er det gået stærkt med at klargøre og få sat både i vandet. Vejret har også været med os i år, så mange master ligeledes er sat på bådene her til i dag.

 

Som det fremgår af Gambøtposten sker der stadig en indmeldelse af nye medlemmer, og vi håber at disse medlemmer kan finde vej og få glæde af vore omgivelser, her fra den kommende sæson.

 

Klubbens udvalg har i vinterens- og forårets løb igangsat de aktiviteterne, der skal afvikles i årets løb. Alle udvalg er i fuld gang og afvikles efter planen,

Følg det på klubbens hjemmeside og i de Facebook grupper du er tilmeldt.

 

Vi kan fremhæve at Øhavet Rundt sejlads nr. 50 udsat fra sin oprindelige plan i 2020, nu modtager tilmeldinger for sejladsen i august. Lad os se frem til et stort antal deltagende både.

 

J-70 afdelingen har i denne weekend åbnet op for Tune-up stævne.

 

Ungdomsafdelingen har sejlet i foråret og denne lørdag har indryk af ungdomssejlerne fra kl. 10.00 som nu tilrigger bådene klar til sejladser gennem sæsonen.

 

Det er kutyme at klubben på standerhejsningsdagen kan præsentere nye indkøbte både eller sponsorerede til brug fra sæsonstart. For de fondspenge som ungdomsafdelingen har fået i 2020, er der gemt penge til indkøb af 2 nye brugte både, en e-jolle og en optimistjolle. Men ingen dåb i dag.

 

Seneste nyt er at Handicapafdelingen har modtaget kr.10.000 fra Elsasfonden

tillykke til afdelingen.

 

Broafdelingen arbejder på projekt med ny spunsvæg ved Mastekranen og Ungdomsafdelingen. Desværre har Mærsk Fonden sagt nej til os.

Det hører du sikkert mere om i løbet af denne sæson.

 

Det mangler ikke på informationer omkring de vilkår som vi agerer efter som klub, mange af medlemmerne har fået eller er på vej med 1 eller andet stik,

så vi kan se frem til en sejlsæson med måske kun få begrænsninger i sejlerlivet, måske ikke sejle udenlands for Tursejleren, men Danmark byder også på mange muligheder, vi har også fået mere smag for vor egen skønne natur.

 

Vi er klar til at sejle og nyde livet selv under de skærpede lempede forhold som Coronaen giver. Pas godt på jer selv og hinanden.

 

En stor tak skal gives til alle jer medlemmer som giver en hånd med klubarbejdet, til glæde for et godt klubliv som vi alle har gavn af.

 

Den efterfølgende hyggelige sociale fælles sammenkomst har vi alle til gode.

 

Lad flagen gå til tops med håbet om en god sejlsæson.

 

Og 3 hurraer for Thurø Sejlklub.