Thurø Sejlklub

 

Thurø Sejlklub

 

indbyder til kapsejladsen

 

 

Øhavet Rundt 2021

 

50 års jubilæumssejlads

 

roegeriet

 

Kapsejladsen afholdes lørdag den 28. august 2021

Sidste frist for tilmelding er den 23. august kl. 19:00, men vi vil meget gerne have din tilmelding noget før.

Hvis du gerne vil spise med fredag aften, men ikke skal sejle om lørdagen, så beder vi om at få en tilmelding på dette af hensyn til indkøb. Det bedes bemærkes i tilmeldingen at der ikke sejles med.

 

Kortskitse til Øhavet Rundt

 

Vi er gået i 50’er humør, og forærer alt væk til 50,- kr.

 

Deltagergebyr er i år 50,- kr. pr. person. Dog max 350,- kr. pr. båd.

Gratis kran til søsætning op til 2500 kg.

Der vil i år være opslået telt på pladsen, hvorfra der sælges:

 

Is:                 6 stk      50,-  kr.

Vand:           5 fl         50,-  kr.

Pølser:         4 stk      50,-  kr.

Fadøl:           4 glas    50,-  kr.

Vin:               1 fl.        50,-  kr.

 

Fredag aften fra kl. 18:00 til 20:00 sælges Grill-anretning til 50,-  kr. pr. portion.

 

Lørdag morgen kl. 07:00 er der fælles gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.

 

Gratis suppe og moleøl, når deltagerne kommer i mål.

 

Præmieuddeling lørdag aften, når resultatet foreligger.

 

Tilmelding:  Brug nedenstående online tilmelding.

For at se tilmeldte både klik HER

 

Program:                                         Program udleveres fredag den 27. august mellem kl. 18.00 og 21.00

                                                         samt lørdag den 28. august fra kl. 07.00 til kl. 09.00 i havnehuset.

 

Skippermøde:                                 Afholdes på bådepladsen lørdag den 28. august kl. 08.00.

                                                         

Banen:                                             Banen fremgår af banekortet.

                                                         Der startes fra og sluttes i GAMBØT. (Banen kan dog blive afkortet undervejs)

                                                           

Omsejlingsretning:                         Bekendtgøres på skippermødet.

 

Startsignal:                                      For første start lørdag den 28. august kl. 09.00. 

                                                          Derefter startes med 10 min. intervaller.

 

Tidsbegrænsning:                           Der er fastsat en tidsbegrænsning til lørdag den 28. august kl. 22.00 for fuldførelse.

                                                          Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes som ikke fuldført  og har

                                                          pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig hos dommerkomiteen i Thurø Sejlklub.

 

Sejladsbestemmelser:                    Der sejles efter Word Sailings kapsejladsregler 2021- 2024 med D.S.’s  forskrifter og

                                                          sejladsbestemmelser samt de bestemmelser, der fremgår af sejladsprogrammet.

 

 Løb:                                                  Der udskrives løb for både med:

                                                           DH-målebrev,  Double-handed med målebrev og  

                                                           Flerskrogsbåde med texel-målebrev.

                                                           Derudover løb for Turbåde og Single-handed både uden målebrev.

                                                           Single-handed og Turløb sejler efter søvejsregler.

                                                           Min. 3 både i hver kategori, ellers forbeholdes ret til at lave blandede løb.                                

 

Præmietid:                                        Beregnes efter DH-GPH-mål/ Texel-mål.

                                                           Præmie til hver 3. startende båd i hvert løb.

                                                           Præmier i Turløb og Single-handed sker ved lodtrækning

                                                                                

Bemanding:                                      Bemandingsliste skal udfyldes ved udlevering af program.

 

Redningsudstyr:                               Ethvert deltagende fartøj skal have min. en rednings- eller svømmevest

                                                            til hvert besætningsmedlem ombord.

                                                            Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner ombord.

 

Afvisning:                                          Kapsejlads- og dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise fartøjer,

                                                            som ikke skønnes egnet til sejladsen.

 

Præmieuddeling:                               Afholdes lørdag den 28. august når resultatet foreligger.

                                                            Resultatliste bliver lagt på TSK’s hjemmeside, og opsat på opslagstavlen

                                                            i havnehuset.

                                                        

                              

Online-tilmelding:

For at se tilmeldte både klik HER

Sejlklub:

Bådtype:

Bådens navn:

Sejlnummer:

Cert nr:

GPH-mål eller Texel-mål:

Vælg løbstype med målebrev:
DH-løbDouble-HandedFlerskrogsbåd

Vælg løbstype uden målebrev:
Tur-løbSingle-Handed

Ejers navn:

Adresse:

Mobil nr.:

E-mail:

Behov for kran (Max 2500 kg):
Ja

Antal deltagere i gratis morgenbord:

Antal deltagere i sejladsen af kr. 50,- (max deltagergebyr kr. 350,-):

Antal grillmad af kr. 50,- :

Betaling i alt:

Vælg betalingsmåde:
Fynske Bank konto: 0813-8130467300MobilePay nr.: 66968 - HUSK bådnavn i meddelelsen