Thurø Sejlklub

På baggrund af de seneste meldinger omkring Corona situationen fra DIF, hvoraf det fremgår, at afholdelse af Generalforsamlinger bør udsættes foreløbig til efter 1. marts 2021, derfor

 

AFLYSES …. Thurø Sejlklubs generalforsamling som var fastsat til den 31. januar 2021.

 

Vi udsætter generalforsamlingen til det igen bliver muligt at forsamles fysisk.

 

Husk I henhold til klubbens vedtægter § 7 stk. 3 skal forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. Forslag må dog gerne fremsendes til bestyrelsen, selv om datoen ikke er fastsat.

 

Vor kassér er ved at være færdig med Regnskab 2020 og Budget 2021, som snarest udsendes til alle.

 

På Bestyrelsens Vegne

Ib Oldrup