Thurø Sejlklub

Broudvalgets årsberetning for 2020

 

Jeg begynder med generalforsamlingen, her fik vi valgt Vagn som bestyrelsesmedlem for hus og bro. Vagn har påtaget sig at være lidt tovholder på projektet med fornyelse af bolværket. Lige nu er det udsat til næste vinter. Vi vil prøve at søge fonde til at støtte økonomisk, men det er blevet forsinket på grund af coronaen, som jo har besværliggjort det at mødes. Vi har fået tre tilbud, som ligger omkring de 600.000 kr., som vi har budgetteret med. Vi har også en plan om, at sidebroen i optimisthavnen skal fornyes i samme omgang. Så nu må vi arbejde på at få det klar til næste vinter.

På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til det, at medlemmer har haft deres joller stående gratis på pladsen. Det har resulteret i, at der nu skal betales 300 kr. for at have en jolle på pladsen, altså joller uden for ungdommens område. Bjerne Sørensen har påtaget sig at holde styr på det.

Tilmelding til Svendborgbilletten foregik med udsendelse af mail og betaling med MobilePay. Det var en god måde at gøre det på. I januar vil vi igen udsende mail til alle, der har sat flueben ved Nyhedsbrev havn og huse.

Broerne blev i år smurt af broudvalget + et par andre frivillige, da der blev forsamlingsforbud, lige da vi skulle i gang med dette.

Søsætning lykkedes med, at der blev holdt god afstand, og der ikke var så mange på pladsen. Optagning her i efteråret gik planmæssigt, med lidt udfordring i, at det var en noget større kran end sædvanligt. Til foråret er der søsætning den 10. april med den kran, som vi normalt bruger.

Vi har i foråret, på opfordring fra flere og bestyrelsen, ændret lidt i reglementer for bro og plads. Nu kan der efter anmodning ændres navn på brolisten og vinterpladslisten, hvis der sker ændring i forhold til samliv.

Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 19. juni.  Jeg var der ikke selv, men tror det blev en god og hyggelig aften.

Vi har i år igen fået en lille stigning i antal af gæstesejlere. 794 overnatninger = ca. 117.500 kr. i indtægt. En stigning fra 738 i 2019.

Vi har i sommer fået ny nabo Per Sørensen. Per vil gerne have den inderste plads på østbroen stillet til rådighed i stedet for pladsen langs broen. Det kræver, at der bliver lavet en aftale ud over den servitut, der er tinglyst. Udkast til aftale er lavet af begge parter, men endnu ikke godkendt og underskrevet.

 Broudvalget har her i efteråret købt nogle løse bi elmålere som kan anvendes på de både der måske har et lidt større elforbrug. For eksempel hvis der skal varme på båden, eller andet der bruger ekstra strøm. Så kom og lån, så vi kan få den sat imellem. Kan også bruges på vinterpladsen hvis nogen har behov for varme der. Men husk at det, af hensyn til brandfare, ikke er tilladt at have el sat til båden, hvis der ikke er nogen ved båden.

Formandsposten. Jeg har nu i snart 20 år været formand for broudvalget og synes nu, det er tid til en ny. Jeg brænder ikke så meget for posten mere, så jeg håber, at der kan findes en ny. Måske bliver det ikke så nemt, nu hvor vi ikke må mødes så mange, men håber, der er yngre kræfter, der vil træde til. Jer har spurgt lidt rundt, men der er ikke pt. Nogen, der har meldt sig på banen.

Til slut vil jeg gerne takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Kim Isager