Thurø Sejlklub

Årsberetning Sejlerskole 2020

 

På grund af de forskellige restriktioner i forbindelse med corona situationen startede sejlerskolen først den 11. august i år. Det lykkedes at samle 9 nye førsteårselever og 4 andenårselever til et noget amputeret undervisningsforløb. Normalt gennemføres på en sæson 12 undervisningsforløb, men i år blev det kun til 7 undervisningsaftener. Den sidste undervisningsaften fandt sted den 22. september.

Tirsdag den 29. september var to elever til duelighedsprøve i praktisk sejlads i klubbens 806èr. De bestod begge to.

Sejlerskolens Årsmøde i Egely blev afholdt mandag den 12. oktober kl. 19 – 21. 

Der er investeret en del penge i vedligehold og nyt udstyr på 806èren i 2020:

– Renovering af motor

– Nyt batteri

– Ny cheek blok for spilerskøde

 

Sejlerskoleudvalget og instruktørgruppen har i år bestået af 5 personer:

Torben Strange – Peter Hübner – Kim Isager – Mogens Axelsen og Steen Andersen.

Undervisningen er foregået i 2 af klubbens J70 både, klubbens 806 båd, Kim Isagers Spækhugger og Mogens Axelsens Impala 27    

Der udvises fortsat stor interesse for deltagelse i sejlerskolen. På nuværende tidspunkt, den 11. oktober, er der allerede tilmeldt 17 elever til sæson 2021. 11 andenårselever og 6 førsteårselever. Under forudsætning af at de nuværende 5 instruktører indvilger i at fortsætte som instruktører, kan vi max. håndtere 18 elever.

Jeg er overbevist om, vi med 2 ekstra instruktører kan bemande 2 ekstra J70 både og dermed undervise helt op til max 26 elever. Med alle de henvendelser sejlerskolen får allerede nu, og den interesse der på grund af corona situationen er opstået for sejlsport, er det ikke urealistisk. Det vil endvidere give en ikke uvæsentlig indtægt for sejlklubben. Klubkontingent kr. 14.300 plus kr. 23.400 for deltagelse i sejlerskole undervisning.

Der arbejdes på at skabe en pulje af instruktører, så vi for det første er nok instruktører til at kunne bemande det antal både, som er nødvendigt for at dække den store efterspørgsel på sejleruddannelse, men også for at kunne håndtere eleverne, hvis en af instruktørerne af en eller anden grund skulle være forhindret i at komme til en undervisningsaften eller bare har behov for en fridag eller ferie. Målet er en pulje på 8 til 10 instruktører.

Klubbens 806 båd har i år både været brugt af sejlerskolen om tirsdagen, af pigesejlerne om onsdagen og til aftenkapsejlads om mandagen, samt en enkelt gang eller to endvidere af Sejl og Studer.

På grund af corona situationen, den reducerede undervisnings periode og dermed reduceret deltager betaling vil sejlerskolens økonomi for 2020 vise et underskud på omkring 4.000 – 6.000 kr.                                                                                                                                                                                                    

 

Steen Andersen

Udvalgsformand Sejlerskolen