Thurø Sejlklub

Årsmøde i kapsejladsudvalget 2020.

Kapsejladsudvalget har ligesom mange andre haft visse udfordringer i 2020.

2020 skulle have været året, hvor vi kunne fejre 50-års jubilæet for kapsejladsen ”Øhavet Rundt”.  Planlægningen var langt fremme, da landet d. 11. marts blev lukket ned og ændrede vores planer for jubilæet .Vi håbede i lang tid, at forholdene blev således, at vi kunne lave en festlig afvikling af jubilæumssejladsen, men da vi nærmede os august, kunne vi konstatere, at det var umuligt at gennemføre som planlagt.

Efter lange overvejelser besluttede vi at gennemføre en ”Øhavet Rundt Light”. Reglerne foreskrev et forsamlingsforbud, der betød, at vi ikke kunne gennemføre arrangementet med spisning og social samvær. Derimod kunne vi gennemføre sejladsen om lørdagen uden at overtræde restrektionerne. Vi havde oprindelig lagt op til at tallet 50 skulle være gennemgående i jubilæet. 50 kr. for mad, 50kr. for vin og 50 kr. for hver besætningsmedlem osv. Det blev besluttet, at dette også skulle gælde den ”lette” udgave. Vi var spændte på, om der ville være opbakning til den amputerede udgave af arrangementet. Måske var det de favorable priser, der gjorde det, da det viste sig, at interessen var lige så stor som sidste år – om ikke lidt større! Igen i år havde vi løb for tursejlere, der havde tiltrukket lidt flere, end der plejer. Men vi synes nok, at lidt flere kunne have sluppet fortøjningerne og deltaget i en dejlig dag på vandet – men de venter sikkert til det udsatte jubilæum i 2021!!

Selv om arrangementet var uden spisning og musik i teltet fredag aften, var den sædvanlige stemning tilstede, og folk hyggede sig med afstand!
Sejladsen blev gennemført i strålende vejr, desværre med lidt flov vind i starten, men så var der tid til at nyde de lækre morgenmadsposer fra Thurøbageren, imens strømmen hjalp os stille og roligt gennem sundet. Snart friskede vinden dog op, og det blev til en herlig sejlads, der dog endte i meget svag vind for de sidste i feltet, men det er jo det, der gør kapsejlads fascinerende!

Udvalget er svært tilfreds med, at vi tog beslutningen om at give sejlerne den oplevelse, det er at sejle ”Øhavet Rundt”.

Afholdelsen af aftensejladserne bød også på problemer. På grund af restrektionerne var det ikke muligt at starte op som planlagt, så vi måtte vente med opstart til juni, hvor der kunne afvikles 4 sejladser. Tidspunkterne for de enkelte starter blev ændret således, at der ikke var samlet så mange både ved startområdet ad gangen. Samtidig blev det indskærpet at holde god afstand ved mærkerundingerne og undlade at råbe af hinanden på grund af 2-meters afstandsreglen mellem personer!!!! Derved mente vi at have opfyldt de bestemmelser, der var pålagt af myndighederne.

Efter sommerpausen kunne sejladserne afvikles under næsten normale forhold. Det sociale har hele sæsonen været sat på lavt blus, således har vi ikke kunnet holde en afslutning med præmieuddeling m.m. De respektive præmiemodtagere skulle næsten alle have modtaget beviserne for deres sejlfærdigheder- i hvert fald ifølge Thurø-lystallene!!! Med hensyn til Thurø-lystallene har vi haft de sædvanlige diskussioner om, det var det korrekte lys-tal, der var tildelt bådene. Ideen bag Thurø-lystalsordningen er jo, at alle skal have en god oplevelse af sejladserne. Udvalget gør sit bedste for at gøre det så retfærdigt som muligt. Det kan være lidt svært, når meget forskellige bådtyper kæmper mod hinanden, (eks. L23 mod en Bavaria 36 med fast skrue!)

Udvalget siger tak til alle, der har bidraget med stort og småt, og vi håber, at den kommende sæson vil være foruden restrektioner, og at vi ikke skal have spileren syet om til et kæmpe mundbind!!

Puv.Ole