Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev fra bestyrelsen september 2020

 

Først og fremmest må vi desværre meddele, at den ekstraordinære generalforsamling der er indkaldt til den 17. oktober 2020 er aflyst igen. Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, fordi vi havde fået en henvendelse fra Ejendomsmægler Søren Holst om at grunden på Gambøtvej 17 F igen var blevet udbudt til salg. Det var netop en af de grunde, som ifølge lokalplanen for området kunne bruges til parkering. Udbudsprisen lød på kr. 1.585.000. Bestyrelsen blev enige om, at byde den udbudte pris for grunden, selvfølgelig betinget af en godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Det skulle vise sig, at der var mange flere interesserede i grunden på Gambøtvej end Thurø Sejlklub. Grunden endte derfor i en budrunde og er nu blevet solgt til en pris væsentligt over den udbudte har vi fået meddelelse om. Thurø Sejlklub var også med i budrunden, men vores bud var ikke højt nok. Vores bud var selvfølgelig stadig betinget af en generalforsamlingsgodkendelse.

 

Så desværre må vi erkende, at det heller ikke i anden omgang lykkedes os at erhverve en af grundene på Gambøtvej til brug for parkeringspladser til sejlklubben. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi er en stor klub med mange medlemmer og stort set ingen parkeringspladser. Det havde vi gerne set anderledes.

 

Corona sætter igen dagsordenen for de ting vi foretager os i vores klub. Forsamlingsforbuddet er nu igen på 50 personer. Vi har mange årsmøder der skal afvikles i løbet af den næste tid. Husk afstand min. 1 meter og sprit.  Lige nu kan vi godt afvikle selve årsmøderne, men sociale ting i forbindelse med årsmøderne såsom spisning må vi desværre undlade som tingene er i øjeblikket.

 

Kathrine Andersen som har sagt ja til at varetage mange af kasséropgaverne når Lars Løvshall stopper, er begyndt at deltage i nogle af vores møder, således hun kan lære klubben at kende. Vi arbejder med at finde det rigtige system, som fremadrettet kan løse vores bogføringsopgaver. Der har været afholdt kursus med Conventus, hvor alle udvalg har deltaget.

 

Meget glædeligt – så er der kommer mange nye sejlere hos ”Sejl og Studér” efter Simac igen er startet op. Det er super positivt at se, at hjulene igen snurrer hos ”Sejl og Studér”.

 

Husk at holde afstand og spritte af. Pas god på hinanden.

 

Bestyrelsen