Thurø Sejlklub

OBS! OBS! OBS!

Til alle TSKmedlemmer

Nyt ang. torsdagsspisningerne.

 

På grund af den stigende smitterisiko mht Covid 19 aflyser jeg de, af mig annoncerede, arrangementer.

Jeg mener ikke, at kunne stå til ansvar for torsdagsarrangementerne, dels på grund af den krævede afstand på 1 m og dels de risici der vil være i forbindelse med håndtering af serveringen.

Derfor bliver der heller ikke noget planlægningsmøde den 8/10 i Egely kl. 16.00.

Hvis nogle vil tage handsken op i dette efterår er de meget velkomne.

Måske kan det tages op til næste år.

med venlig hilsen Inna Krat