Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub

 

indbyder til kapsejladsen

 

 

Øhavet Rundt – LIGHT 2020

 

 

roegeriet

 

Kapsejladsen afholdes lørdag den 29. august 2020

Sidste frist for tilmelding er den 24. august kl. 19:00, men vi vil meget gerne have din tilmelding noget før.

Tilmeldte både, klik her

 

Kortskitse til Øhavet Rundt

 

Thurø Sejlkub har på grund af Corona situationen valgt at udsætte årets 50. jubilæums arrangement til 2021.
MEN vi afholder alligevel selve sejladsen Øhavet Rundt den 29. august 2020, i år dog i en LIGHT udgave uden de sædvanlige store aktiviteter på land.

Den seneste ændring af forsamlings forbuddet, hvor vi stadig kun må forsamles 100 personer, ændrer ikke ved afviklingen af sejladsen   

 

Vi fastholder stadig det lave deltagergebyr på 50 kr. pr. person. Dog max 350,- kr. pr. båd.

Gratis kran til søsætning af både op til 2500 kg.

 

Lørdag morgen fra kl. 07:00 vil der blive uddelt en pose pr. båd som har tilmeldt sig morgenmad, med 2 stk. rundstykker med smør, marmelade og ost pr. tilmeldte deltager.

Mulighed for at bruge klubbens grill fredag og lørdag aften. I bedes selv medbringe alt undtaget grillkul.

Mulighed for køb af en øl/vand når deltagerne kommer i mål.

 

Præmieuddeling lørdag eftermiddag/aften, når resultatet foreligger.

 

Tilmelding:  Brug nedenstående online tilmelding.

 

 

Program:                                         Program udleveres fredag den 28. august mellem kl. 19.00 og 20.00

                                                         samt lørdag den 29. august fra kl. 07.00 til kl. 09.00 i havnehuset.

 

Skippermøde:                                 Afholdes på bådepladsen lørdag den 29. august kl. 08.00. Evt. skærpede corona regler kan ændre dette.

                                                         

Banen:                                             Banen fremgår af banekortet.

                                                         Der startes fra og sluttes i GAMBØT. (Banen kan dog blive afkortet undervejs)

                                                           

Omsejlingsretning:                         Bekendtgøres på skippermødet.

 

Startsignal:                                      For første start lørdag den 29. august kl. 09.00. 

                                                          Derefter startes med 10 min. intervaller.

 

Tidsbegrænsning:                           Der er fastsat en tidsbegrænsning til lørdag den 29. august kl. 22.00 for fuldførelse.

                                                          Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes som ikke fuldført  og har

                                                          pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig hos dommerkomiteen i Thurø Sejlklub.

 

Sejladsbestemmelser:                    Der sejles efter Word Sailings kapsejladsregler 2017- 2020 med D.S.’s  forskrifter og

                                                          sejladsbestemmelser samt de bestemmelser, der fremgår af sejladsprogrammet.

 

 Løb:                                                  Der udskrives løb for både med:

                                                           DH-målebrev,  Double-handed med målebrev og  

                                                           Flerskrogsbåde med texel-målebrev.

                                                           Derudover løb for Turbåde og Single-handed både uden målebrev.

                                                           Single-handed og Turløb sejler efter søvejsregler.
                                                           Tursejlere har mulighed for i snævert farvand at benytte motor i fair omfang.

                                                           Min. 3 både i hver kategori, ellers forbeholdes ret til at lave blandede løb.                                

 

Præmietid:                                        Beregnes efter DH-GPH-mål/Texel-mål.

                                                           Præmie til hver 3. startende båd i hvert løb.

                                                           Præmier i Turløb og Single-handed fordeles ved lodtrækning

                                                                                

Bemanding:                                      Bemandingsliste skal udfyldes ved udlevering af program.

 

Redningsudstyr:                               Ethvert deltagende fartøj skal have min. en rednings- eller svømmevest

                                                            til hvert besætningsmedlem ombord.

                                                            Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner ombord.

 

Afvisning:                                          Kapsejlads- og dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise fartøjer,

                                                            som ikke skønnes egnet til sejladsen.

 

Præmieuddeling:                               Afholdes lørdag den 29. august når resultatet foreligger.

                                                            Resultatliste bliver lagt på TSK’s hjemmeside, og opsat på opslagstavlen

                                                            i havnehuset.

                                                        

                              

Online-tilmelding:

Sejlklub:

Bådtype:

Bådens navn:

Sejlnummer:

Cert nr:

GPH-mål eller Texel-mål:

Vælg løbstype med målebrev:
DH-løbDouble-HandedFlerskrogsbåd

Vælg løbstype uden målebrev:
Tur-løbSingle-Handed

Ejers navn:

Adresse:

Mobil nr.:

E-mail:

Behov for kran (Max 2500 kg):
Ja

Antal deltagere som ønsker gratis rundstykker:

Antal deltagere i sejladsen af kr. 50,- (max deltagergebyr kr. 350,-):

Betaling i alt:

Vælg betalingsmåde:
Fynske Bank konto: 0813-8130467300MobilePay nr.: 66968 - HUSK bådnavn i meddelelsen