Thurø Sejlklub

På grund af corona-situationen bliver standerhejsningen i år noget anderledes end den plejer.

Vi må jo ikke samles så mange mennesker på pladsen ved havnehuset.

Derfor holder vi standerhejsningen sammen, men hver for sig, som det jo hedder i disse tider.

 

Du kan følge standerhejsningen på en video her på hjemmesiden lørdag den 25/4 klokken 15:00

 

Programmet er:

1: Formandens tale.
2: Standeren hejses.
3: Vi synger klubsangen. (sammen men hver for sig)

 

 

 

Læs formandens tale:

 

Standerhejsning lørdag den 25. kl. 15,00

 

Tak først til det sangglade hold med præsentation af vores klubsang, der på en fin måde kunne indlede denne dag, hvor vi hejser klubbens stander.

Dernæst velkommen til jer alle, med denne nye måde at kommunikere på, ved at være til stede, og dog alligevel ikke at være her, og tage del i klubbens fællesskab. Det at være sammen men hver for sig, det er nyt for os alle.

Danmark er ramt af en Coronavirus det har sat sit præg på foråret for hele samfundet og derfor også ramt sejlklubben med aktiviteter og berører alle medlemmerne uanset alder, fra ungdomssejler til seniorgast

Forårsklargøringen med at få skibet, båden, jollen, sejl klar har været omgivet med afstand på Havnearealet, mindre snak og mere egen tid, fortsæt med det.

Thurø Sejlklub har som andre sejlklubber lyttet til Dansk Sejlunion opfordringer om at tage hensyn og tænke sig om.

I planlægningsfasen for årets aktiviteter er der taget beslutninger om aflysninger, hele vejen rundt med udvalgenes aktiviteter. Vi fortsætter med at orientere jer med seneste nyt, og klubben lytter til de anbefalinger som kommer fra Dansk Sejlunion og DIF.

Der er ikke meget at kunne fortælle jer yderligere i dag, end de informationer som løbende tilgår jer gennem klubbens hjemmeside og informationer via Facebookgrupperne.  Bestyrelsen lytter meget til hvilke rammer der udstikkes fra myndighedernes side og hvilke vilkår der gælder for Sejlsporten og i særdeleshed for vores klub.

Datoen den 10. maj er nu blevet en vigtig dag, hvor der evt. kan ske yderligere åbning af det danske samfund, kaldet fase 2.

Bestyrelsen og udvalgenes fremtidige arbejde i løbet af året, bliver efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anvisninger, aktiviteterne genoptages når det bliver muligt. Vi får nok alligevel en god sæson, dog med begrænsninger på den ene eller anden måde, med nye anderledes oplevelser.

Vi skal huske at passe på hinanden, holde behørig afstand på 2 meter og ikke samles mere end 10 personer.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer med forhåbentlig mange timer på vandet. Husk Thurø Sejlklub skaber livskvalitet gennem fællesskab.

Lad klubbens stander gå til tops.